M
12/04/2021 17:48

Huyện ủy Gia Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại xã Văn Đức

(LĐTĐ) Mới đây, đoàn giám sát của Huyện ủy Gia Lâm đã có buổi giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Văn Đức.

Ông Lê Anh Quân tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Đồng chí Lê Anh Quân làm Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Huyện ủy Gia Lâm: 186 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

Báo cáo với đoàn giám sát, lãnh đạo Đảng ủy xã Văn Đức cho biết, xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng nên công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức bầu cử luôn được chú trọng, đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã được thực hiện đảm bảo đúng Luật, đúng quy trình, quy định và đúng tiến độ thời gian.

Xã đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ 2; số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã là 51 người để bầu 26 đại biểu; ấn định 6 đơn vị bầu cử, thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chia 6 khu vực bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử được tăng cường. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử tiếp tục được xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xã chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Huyện ủy Gia Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại xã Văn Đức
Quang cảnh buổi làm việc

Các thành viên đoàn giám sát đã kiểm tra, xem xét toàn bộ hồ sơ và chỉ ra những điểm xã cần khẩn trương khắc phục trong công tác xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, triển khai cuộc bầu cử của xã Văn Đức đảm bảo chính xác, chặt chẽ và khoa học hơn; công tác tuyên truyền cần có số liệu cụ thể, tăng cường tuyên truyền trực quan qua pano, áp phích, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh không dây, Trang thông tin điện tử của địa phương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Tất Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Gia Lâm nhấn mạnh trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử và các ban, ngành, đoàn thể xã Văn Đức cần đoàn kết, tập trung cao độ lãnh đạo chỉ đạo toàn diện và tổ chức triển khai các nội dung công tác bầu cử bám sát các mốc thời gian theo quy định và rà soát từng khâu, từng bước một cách chặt chẽ.

Xã cần triển khai thực hiện tốt công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và hoàn thành đảm bảo tiến độ thời gian; tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ 3; đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền cổ động trực quan về bầu cử; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của quần chúng Nhân dân, nhất là dự báo tình hình, xác định tình huống, điểm nóng sau khi niêm yết danh sách cử tri và sau Hội nghị hiệp thương lần 3; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ sở vật chất để phục vụ công tác bầu cử và chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, nhất là xây dựng phương án và bố trí lực lượng bảo vệ an toàn các khu vực bỏ phiếu của xã.

Phạm Diệp

Nguồn :