M
29/04/2021 10:37

Huyện Ứng Hòa công bố danh sách 59 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban bầu cử huyện Ứng Hòa đã tổ chức Hội nghị công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ký kết chương trình phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Sôi nổi Hội thao công nhân viên chức lao động huyện Ứng Hòa năm 2021

Trước đó, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa đã tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn tiến hành xong hội nghị lấy ý kiến cho 75 người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Qua việc tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú cho thấy 75 người đều đạt tín nhiệm cao, không ai dưới 50% tín nhiệm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện không nhận được đơn thư phản ánh của cử tri nơi cư trú, đồng thời đã tiếp nhận được đơn của 16 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm các đại biểu, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã thảo luận và thống nhất biểu quyết nhất trí 100% lập danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong số 59 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, cơ cấu đại biểu: Nam 37 người (62,8%), nữ 22 người (37,2%); người ngoài Đảng có 6 người (10,2%); dưới 40 tuổi có 26 người (44,1%).

Huyện Ứng Hòa công bố danh sách 59 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Huyện Ứng Hòa công bố danh sách 59 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hoà khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 59 người ứng cử tại 8 đơn vị bầu cử để bầu 35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Ủy ban bầu cử huyện Ứng Hòa đề nghị các ban bầu cử địa phương khẩn trương chủ trì phối hợp niêm yết danh sách các ứng cử viên tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và tại mỗi khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định của Luật Bầu cử, đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định đồng thời kiểm tra, đôn đốc các Tổ bầu cử niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực bỏ phiếu trước ngày 3/5.

Minh Phương

Nguồn :