M
07/04/2021 21:32

Huyện Ứng Hòa chú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử

(LĐTĐ) Để đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu tiến độ và chất lượng theo luật định về công tác triển khai, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác tuyên truyền về bầu cử được huyện Ứng Hòa đặc biệt chú trọng triển khai ngay từ những ngày đầu năm, với nhiều hình thức phong phú.

Ứng Hòa: Thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo phương thức mới Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

Những ngày này, trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường của các thôn, phố trên địa bàn huyện Ứng Hòa dễ dàng bắt gặp hình ảnh của băng rôn, pa nô, áp phích, chương trình phát thanh có nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Không khí của ngày hội toàn dân đã bắt đầu thấy rõ trong cuộc sống người dân Ứng Hòa.

Thời gian qua, bám sát quy định, hướng dẫn của cấp trên, huyện Ứng Hòa đã chú trọng triển khai công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền trực quan, qua hệ thống truyền thanh, qua các trang thông tin điện tử…

Để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử, huyện đã thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử; việc thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.

Sau thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đáng chú ý, tỷ lệ ứng cử viên nữ, ứng cử viên trẻ tuổi, người ngoài Đảng, tái cử đều đã đáp ứng theo đúng quy định, các ứng cử viên đều đủ tiêu chuẩn theo quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Huyện Ứng Hòa chú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử
Đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành uỷ và đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân Thành phố làm việc với huyện Ứng Hoà về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Danh sách sơ bộ 75 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được thông qua, nhiều công dân bày tỏ sự phấn khởi vì danh sách ứng cử viên được thông qua tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 có tỷ lệ ứng cử viên trẻ tuổi đạt 45,3%, vượt 30,3% so với quy định là 15%.

Điều này cho thấy, rất nhiều người trẻ đã và đang phát huy tốt sức trẻ của mình, khẳng định năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức chính trị, nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm cao của nhân dân. Đó cũng là động lực để tuổi trẻ huyện không ngừng nỗ lực, tiếp tục xứng đáng với niềm tin của Đảng, xứng đáng là đại biểu trẻ của nhân dân.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa cho biết, thời điểm này, bám sát hướng dẫn của cấp trên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú theo quy định để thực hiện bước hiệp thương lần thứ 3. Nhận thức rất rõ vai trò và ý nghĩa quan trọng của hội nghị này Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã quán triệt các cơ sở cần tập trung thực hiện đảm bảo đúng quy định, dân chủ, công khai.

Hiện các địa phương đang tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri và chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3; tiếp tục thực hiện việc rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung danh sách cử tri để hoàn chỉnh danh sách và niêm yết tại Ủy ban nhân dân xã và các thôn, phố nhằm đảm bảo yêu cầu và tiến độ thời gian.

Minh Phương

Nguồn :