M
06/04/2021 15:33

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Ứng Hòa, Hà Nội, không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động. Các phong trào thi đua đã từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện Ứng Hòa: Ra quân cắt tỉa, chăm sóc "Vườn hoa ơn Bác" Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động

Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã tổ chức các phong trào thi đua, nhiều hoạt động thiết thực động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các cấp Công đoàn huyện Ứng Hòa đã cụ thể hóa chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, phối hợp với chuyên môn tổ chức sản xuất, kinh doanh, phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2021 và đã được 100% Công đoàn cơ sở hưởng ứng, bước đầu thực hiện có hiệu quả. Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “An toàn vệ sinh thực phẩm”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động
Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã phát động và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở hưởng ứng trồng mới và chăm sóc cây xanh, vườn hoa cây cảnh, bảo vệ môi trường

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã phát động và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở hưởng ứng trồng mới và chăm sóc cây xanh, vườn hoa cây cảnh, bảo vệ môi trường, góp phần đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” tại cơ sở.

Phối hợp với Huyện đoàn, Trung tâm nghiên cứu Lâm học và biến đổi khí hậu Khoa Lâm học Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học nước Việt xanh (GreenViet) tổ chức chương trình phát động trồng cây đợt 2, dự án “Một triệu cây xanh đô thị Việt Nam” tại huyện Ứng Hòa. Chương trình đã cung cấp 1.000 cây giống cho 3 xã Đồng Tiến, Trường Thịnh và Lưu Hoàng.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa xây dựng và triển khai kế hoạch Tháng công nhân - Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021 tới các Công đoàn cơ sở. Đồng thời chỉ đạo Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phối hợp Ban Giám đốc tổ chức luyện tay nghề, thi thợ giỏi.

Phát động và hướng dẫn công nhân viên chức lao động tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 1 sáng kiến được cập nhật vào phần mềm hệ thống của Chương trình.

Bà Đỗ Thị Phương Nga, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa, cho biết, thời gian tới các cấp Công đoàn huyện tiếp tục duy trì phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp, vận động công nhân viên chức lao động chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt là đẩy mạnh vai trò của các Công đoàn cơ sở xã để duy trì và phấn đấu đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Công đoàn cơ sở thuộc khối giáo dục tổ chức thi viết sáng kiến kinh nghiệm trong cán bộ giáo viên nhân viên; khảo sát, đánh giá hoạt động công đoàn, họp bình xét thi đua năm học 2020-2021.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa thường xuyên chỉ đạo Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức hội thi “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” và công nhận 20 danh hiệu “Công nhân giỏi cấp huyện”; lựa chọn những công nhân tiêu biểu xuất sắc tham gia hội thi thợ giỏi thành phố và đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2021.

Minh Phương

Nguồn :