Huyện Thường Tín: Đẩy mạnh tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện Thường Tín kết hợp, liên thông với các chương trình mục tiêu quốc gia để khai thác, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nhất là công tác bảo vệ môi trường, cung cấp nước sạch cho nhân dân... vì huyện có nhiều làng nghề. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.
Nỗ lực vì sự phát triển của Thủ đô Đích cuối là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Sáng 29/2, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” (Chương trình 08), làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 08 tại huyện Thường Tín.

Tham gia Đoàn giám sát có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố và một số sở, ngành của Thành phố.

Huyện Thường Tín: Đẩy mạnh tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi giám sát.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ cho biết, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Chương trình 08 của Thành ủy đã được huyện tổ chức triển khai nghiêm túc gắn với trách nhiệm chuyên môn cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực trong toàn huyện. Các nhóm tiêu chí đều cơ bản hoàn thành; huyện thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội góp phần ổn định tình hình an ninh - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chính vì vậy, về phát triển hệ thống an sinh xã hội đến nay tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn huyện còn 0,4% (hoàn thành chỉ tiêu); tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm đạt 77,2% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2023 còn 23 hộ (chiếm tỷ lệ 0,03%, đạt dưới 1% theo chuẩn mới của Thành phố).

Huyện đã hoàn thành và tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% người thuộc diện bảo trợ được hưởng trợ cấp hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định. Duy trì 100% cá nhân, hộ gia đình gặp rủi ro, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được trợ giúp đột xuất kịp thời. Duy trì 100% học sinh khuyết tật, học sinh là đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh thuộc hộ nghèo được miễn học phí.

Về phát triển thị trường lao động, tạo việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu cho người dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năm 2022, đã giải quyết việc làm cho trên 3.900 lao động. Năm 2023 giải quyết việc làm cho 3.928 người (đạt 106% kế hoạch giao). Công tác đào tạo nghề được triển khai nhiều nội dung, đặc biệt quan tâm hướng nghiệp, dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ, dạy nghề miễn phí cho con em đối tượng chính sách, hộ nghèo, hội viên nông dân.

Huyện Thường Tín: Đẩy mạnh tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị huyện Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh tăng tỷ lệ bao phủ BHYT.

Cùng với đó, để mở rộng, bao phủ BHYT, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp và khắc phục tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Kết quả, đến năm 2023 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,7%, tăng 2,67% so với tháng 12/2022, đạt 98,6% mục tiêu đến cuối năm 2025. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi đến năm 2023 là 21.443 người (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022), đạt 43,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2023 đạt 99,3% mục tiêu đến cuối năm 2025.

Về việc thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo nhanh, bền vững, hằng năm, UBND huyện đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo cho UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Phấn đấu giảm và vượt số hộ nghèo so với chỉ tiêu Thành phố giao, hạn chế các hộ tái nghèo với nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng nguồn xã hội hóa của các cấp. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên trong năm; xây dựng kế hoạch giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã chỉ ra một số chỉ tiêu cần tiếp tục nỗ lực thực hiện để hoàn thành; đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát; lồng ghép thực hiện có hiệu quả với các chương trình mục tiêu quốc gia và của Thành ủy. Trong đó, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị huyện Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, tăng số người tham gia BHXH tự nguyện và giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH bắt buộc để phát triển hệ thống an sinh xã hội.

Huyện Thường Tín: Đẩy mạnh tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ báo cáo tại buổi giám sát.

Muốn thực hiện tốt các chỉ tiêu của Chương trình số 08, thời gian tới huyện cần tập trung phát triển kinh tế, tạo cơ sở để nâng cao đời sống người dân. Hiện nay, Đường vành đai 4 đã khởi công, huyện cần chú trọng phát triển công nghiệp để tạo việc làm cho người dân. Cùng với đó, huyện phải dự báo được diễn biến từ nay đến năm 2025, để duy trì phát triển hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt phải tính đến tình huống bất ngờ, phát sinh để trong mọi tình huống cuộc sống người dân ổn định.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Chương trình số 08 là chương trình quan trọng, rộng lớn, thời gian qua huyện Thường Tín nghiêm túc, trách nhiệm triển khai, thực hiện; hoàn thành 16/27 chỉ tiêu.

Đồng tình với một số tồn tại, vướng mắc của huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện Thường Tín cần nhận diện đầy đủ hơn và chỉ rõ cách làm phù hợp đối với một số chỉ tiêu đạt thấp... Trong giải pháp khắc phục, huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, vận động để lan tỏa Chương trình 08 đến các cấp ủy, chính quyền và các doanh nghiệp, nhân dân cùng vào cuộc; tổ chức phân công, phân nhiệm, mời cơ quan chuyên môn vào cuộc tháo gỡ, hỗ trợ cho các đơn vị để hoàn thành chỉ tiêu cuối nhiệm kỳ về tỷ lệ hoả táng, tham gia BHXH, phát triển hệ thống y tế, quản lý sau cai nghiện...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu huyện kết hợp, liên thông với các chương trình mục tiêu quốc gia để khai thác nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là công tác bảo vệ môi trường, cung cấp nước sạch,... vì huyện có nhiều làng nghề. Những vướng mắc cần kiểm tra, chấn chỉnh, kiến nghị, đề xuất với Thành phố chỉ đạo hoàn thành...

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cổ phiếu ngân hàng bùng nổ, VN-Index bật tăng

Cổ phiếu ngân hàng bùng nổ, VN-Index bật tăng

(LĐTĐ) Hôm nay (12/4), VN-Index bật tăng mạnh trong phiên chiều dưới sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng. Một số mã đạt mức giá trần như CTG, LPB.
Hà Nội bổ sung 2.648 biên chế giáo viên năm học 2023 - 2024

Hà Nội bổ sung 2.648 biên chế giáo viên năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung 2.648 biên chế giáo viên năm học 2023 - 2024.
Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024 người lao động có 6 dịp nghỉ lễ, Tết, trong đó lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch là 1 ngày.
Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp

Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh vừa chủ trì phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp, do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo.
Xử lý hàng chục trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông

Xử lý hàng chục trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông

(LĐTĐ) Nhiều học sinh vẫn bất chấp quy định, điều khiển xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, đi thành hàng hai, hàng ba trên đường... Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường phối hợp với nhà trường tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông cho học sinh; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.
Dự án “Âm thanh của tình anh em” quy tụ 41 nghệ sĩ đến từ 20 quốc gia

Dự án “Âm thanh của tình anh em” quy tụ 41 nghệ sĩ đến từ 20 quốc gia

(LĐTĐ) Với mong muốn chung tay đưa âm nhạc hàn lâm - tinh hoa lịch sử âm nhạc của nhân loại và dân tộc tới gần hơn nữa với công chúng trong nước, cũng như chắp cánh cho những tài năng giao hưởng Việt vươn ra thế giới, ABBANK đồng hành cùng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức dự án “Âm thanh của tình anh em” (Sounds of Brotherhood).
Giá vàng SJC lại lập đỉnh, tăng lên 85 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC lại lập đỉnh, tăng lên 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Chiều nay (12/4), giá vàng SJC tiếp tục tăng và thiết lập đỉnh mới khi đạt 85 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Hà Nội cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

Hà Nội cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, chính quyền Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô. Trước mắt là tập trung cải cách hành chính, hướng tới xây dựng hệ giá trị cốt lõi theo phương châm: “Chính quyền phục vụ - Doanh nghiệp cống hiến - Xã hội niềm tin - Người dân hạnh phúc”.
Sắp diễn ra lễ hội du lịch đặc sắc "Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ"

Sắp diễn ra lễ hội du lịch đặc sắc "Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ"

(LĐTĐ) Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề "Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ" sẽ diễn ra từ ngày 25/4 đến ngày 28/4/2024 tại Công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động