M
27/06/2020 09:05

Huyện Thanh Trì “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”

(LĐTĐ) Đã trải qua một nửa chặng đường để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trọng tâm đã đề ra trong năm 2020,  các cấp công đoàn huyện Thanh Trì đã phát động, triển khai sâu rộng các phong trào gắn với thực hiện năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” trong 6 tháng đầu năm, đạt được kết quả nổi bật.

LĐLĐ huyện Thanh Trì kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Thanh Trì kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Sáng 23/7, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, khen thưởng các Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu và Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2019.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, song được sự quan tâm chỉ đạo của Liên đoàn lao động Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, sự quan tâm phối hợp của các phòng, ban, ngành, 6 tháng đầu năm 2020 các cấp Công đoàn huyện đã khắc phục khó khăn có nhiều cố gắng trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với chủ đề công tác năm về “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp", “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Theo đó, các cấp công đoàn huyện đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo thiết thực, hiệu quả; chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền; chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động; đôn đốc các đơn vị trích nộp đoàn phí và kinh phí công đoàn theo quy định; vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Cán bộ, công chức trong đơn vị luôn nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

huyen thanh tri nang cao chat luong hoat dong cong doan co so
Nhiều cán bộ công nhân viên chức lao động huyện Thanh Trì được khen thưởng trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Riêng đối với các phong trào gắn với thực hiện năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, các cấp công đoàn đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; “An toàn vệ sinh thực phẩm”; “Doanh nghiệp thủ đô hội nhập và phát triển”; vận động công nhân lao động tích cực hưởng ứng thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng;

Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân”, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên dương “Công nhân giỏi” và kế hoạch tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” triển khai đến 100% công đoàn cơ sở. Triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua công đoàn cơ sở khối trường năm học 2019 – 2020.

Liên đoàn lao động huyện cũng đã tổ chức tổng kết phong trào xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động huyện năm 2020. Tặng Cờ thi đua xuất sắc 01 tập thể; 01 tập thể, 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 01 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc; 06 tập thể, 06 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố; 17 tập thể được tặng Giấy chứng nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, 26 tập thể, 30 cá nhân được tặng Giấy khen của Liên đoàn lao động huyện.

Các cấp công đoàn huyện cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020: tổ chức phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua Lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hóa; vận động công nhân viên chức lao động đăng ký thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhân dịp diễn ra các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước, tổ chức Công đoàn.

Bảo Thoa

Nguồn :