M
10/11/2020 20:42

Huyện Quốc Oai hỗ trợ 18.413 người khó khăn do dịch Covid-19

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, địa phương này đã hoàn thành xét duyệt và hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Cụ thể, huyện đã duyệt 18.413 người, với số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư 6 dự án sử dụng vốn đầu tư công Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Phú Thượng 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Chiều 10/11, tại Hội nghị Giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn đã thông tin kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện 10 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020.

Huyện Quốc Oai hỗ trợ 18.413 người khó khăn do dịch Covid-19
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn thông tin tại hội nghị

Ông Tuấn cho biết, huyện Quốc Oai đã có 3/20 chỉ tiêu vượt tiến độ (tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tự nguyện; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; biên chế công chức và lao động hợp đồng); có 3/20 chỉ tiêu đạt tiến độ (tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ rác thải thu gom, vận chuyển trong ngày); có 6/20 chỉ tiêu phấn đấu nỗ lực trong những tháng cuối năm và 8/20 chỉ tiêu chưa đến kỳ đánh giá.

Tổng thu ngân sách ước thực hiện trong 10 tháng qua của huyện đạt 765 tỷ đồng (đạt 75% so với dự toán thành phố và Hội đồng nhân dân huyện giao). Tổng chi ngân sách đạt hơn 1.646 tỷ đồng (đạt 81,4% so với dự toán giao đầu năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Theo ông Tuấn, huyện Quốc Oai đã "về đích" nông thôn mới. Hiện nay huyện đang tập trung nguồn lực duy trì các tiêu chí ở 20/20 xã; đồng thời xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), ông Tuấn cho biết, huyện Quốc Oai đã được thành phố công nhận 11 sản phẩm OCOP. "Trong 10 tháng đầu năm, huyện đã đề nghị thành phố công nhận 14 sản phẩm đạt OCOP. Dự kiến đến hết năm 2020 sẽ có 41 sản phẩm OCOP được thành phố công nhận", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai thông tin.

Về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, ông Tuấn thông tin, trong 10 tháng đầu năm, huyện Quốc Oai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xử lý xong 91 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Đồng thời, yêu cầu 100% các trường hợp vi phạm mới về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phải được phát hiện, xử lý kịp thời và thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả sau xử lý.

Theo ông Tuấn, huyện Quốc Oai đã hoàn thành xét duyệt và hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Cụ thể, huyện đã duyệt 18.413 người, với số tiền hơn 21 tỷ đồng. "Hiện chỉ còn 222 người có tên trong danh sách phê duyệt không thực hiện hỗ trợ do đối tượng không nhận, trùng chế độ, chuyển đi nơi khác…", ông Tuấn thông tin.

Nhiệm vụ những tháng cuối năm, ông Tuấn cho biết, huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo thành phố để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý về đất đai, môi trường và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cho biết, địa phương cũng sẽ chỉ đạo khai thác, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi ngân sách và chống thất thu thuế. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và đẩy mạnh công tác xã hội hoá để tăng cường đầu tư hạ tầng văn hoá…

Hoàng Phúc

Nguồn :