M
29/05/2021 06:45

Huyện Phú Xuyên: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên, Hà Nội, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch.

Huyện Phú Xuyên: Tập huấn khung tiếp nhận cách ly tập trung phòng, chống Covid-19 Huyện Phú Xuyên: Tuyên truyền lưu động về bầu cử, phòng, chống dịch Covid-19

Cụ thể, Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, truyền thông sâu rộng, định hướng dư luận, ổn định tâm lý xã hội, tạo được sự tham gia, hưởng ứng tích cực, đồng thuận của mọi người dân; đấu tranh, ngăn chặn thông tin sai, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Các lực lượng chức năng thần tốc truy vết, phát hiện sớm, cách ly ngay, khoanh vùng gọn đối với các trường hợp F1; đồng thời quản lý chặt chẽ các trường hợp F2 và nắm chắc các trường hợp F3 trên địa bàn huyện. Tuyệt đối không để sót, bỏ lọt F1, F2, F3 và các ca nghi ngờ. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo an toàn, hiệu quả, theo đúng hướng dẫn, quy định. Chú trọng bảo vệ sức khỏe cho lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch.

Huyện Phú Xuyên: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ban lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên, Phú Xuyên, ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn và sản phẩm trứng cho địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động rà soát, bổ sung kịch bản phòng, chống dịch theo nguyên tắc “3 lớp”, “3 trước” và “4 tại chỗ” trong mọi cấp độ dịch. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư y tế, cơ sở vật chất, hậu cần, nhân lực tham gia phòng, chống dịch. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, diễn tập phương án phòng, chống dịch…

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm và tích cực vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú thực hiện nghiêm biên pháp phòng, chống dịch. Khuyến cáo người dân khi công có việc cần thiết không nên di chuyển đến các vùng đang có dịch, không nên đi ra khỏi địa bàn huyện, Thành phố.

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc; hạn chế các cuộc họp trực tiếp, tăng cường họp trực tuyến; quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan khi ra khỏi địa bàn…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tăng cường kêu gọi, vận động các tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

H.D

Nguồn :