M
21/05/2021 17:50

Huyện Mỹ Đức: Tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức vừa có Công điện gửi các cơ quan, đơn vị về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Mỹ Đức: Bàn giao nhà đại đoàn kết chào mừng ngày bầu cử Huyện Mỹ Đức đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức yêu cầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện thường xuyên cập nhật, đánh giá, dự báo tình hình dịch Covid-19; kịp thời bổ sung phương án ứng phó các tình huống trong công tác phòng, chống dịch phục vụ cuộc bầu cử; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử các xã, thị trấn.

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong toàn dân hướng tới ngày bầu cử; nâng cao ý thức, trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ đi bỏ phiếu của cử tri; gắn công tác tuyên truyền bầu cử với công tác phòng, chống dịch; kịp thời xử lý các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng về cuộc bầu cử.

Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện tăng cường các biện pháp, nắm chắc tình hình, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; có phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối cho cuộc bầu cử; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự, Công an xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng làm nhiệm vụ và phối hợp hỗ trợ các ngành thuộc xã, thị trấn trong công tác phòng, chống dịch; phối hợp với Đội Thanh tra Giao thông huyện xây dựng phương án triển khai phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trong ngày bầu cử.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến ngày bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, Ủy ban bầu cử của huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nắm chắc các diễn biến, tình hình phát sinh, nhất là tình hình an ninh trật tự và dịch bệnh, dự báo tình hình và chuẩn bị các phương án dự phòng để chủ động xử lý theo đúng quy định; có phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể cho ngày bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự, Công an xã xây dựng kế hoạch, biện pháp, phương án cụ thể bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các khu vực bỏ phiếu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thành công.

H.D

Nguồn :