M
28/08/2020 16:12

Huyện Mê Linh: Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội X, trong giai đoạn 2015-2020, Huyện Mê Linh tiếp tục củng cố vai trò của Mặt trận tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị huyện Mê Linh
Nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế huyện Mê Linh giai đoạn 2015- 2020
Tận dụng các nguồn lực đưa Mê Linh thành đô thị dịch vụ phía Tây Bắc Thủ đô

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dù phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc huyện Mê Linh và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

neu cao vai tro cua cac to chuc chinh tri xa hoi huyen me linh
Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Mê Linh thực hiện tốt mọi chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2015-2020. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Trong giai đoạn 2015-2020, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động với mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cùng đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào “Đoàn kết sáng tạo”.

Đáng chú ý, nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tổ chức giám sát độc lập 72 đơn vị liên quan đến các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn; các xã, thị trấn đã tổ chức giám sát 241 cuộc; Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 430 cuộc.

Thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động, trong giai đoạn 2015-2020, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tổ chức tuyên truyền thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn.

neu cao vai tro cua cac to chuc chinh tri xa hoi huyen me linh 2
Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích cho người lao động. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Không chỉ vậy, Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong công nhân viên chức người lao động. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn như: quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh. Trong 5 năm, Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập mới 31 tổ chức Công đoàn cơ sở, vượt 41% chỉ tiêu giao, kết nạp trên 1.100 đoàn viên mới.

Với trên 29 nghìn hội viên, Hội Nông dân các cấp chiếm 13,2% dân số toàn huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động nông dân tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sông nông dân. Được biết, Hội đã tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân.

Thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mê Linh tập trung xây dựng, phát triển tổ chức các cấp hội vững mạnh, nâng cao nhận thức, trình độ năng lực cho phụ nữ. Cụ thể, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã triển khai các hoạt động, chương trình vận động hội viên nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; xây dựng hình ảnh người phụ nữ Mê Linh “Trung hậu – Sáng tạo- Đảm đang- Thanh lịch”; tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện quy tắc văn hóa, chăm lo lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ…

Mang trên mình tinh thần thép, Hội Cựu chiến binh huyện Mê Linh đã và đang giữ gìn, phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong giai đoạn 2015-2020, Hội Cựu chiến binh huyện đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Huyện, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên quan tâm tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho các cán bộ hội viên và nhân dân về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý trí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Bằng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, trong 5 năm qua, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh có nhiều đổi mới trong các chương trình làm việc, hoạt động hướng về cơ sở. Các phong trào hành động cách mạng xung kích phát triển kinh tế, xã hội”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Tôi yêu Hà Nội” được triển khai đồng bộ, sâu rộng, phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên Mê Linh.

Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ là nền tảng quan trọng để Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Mê Linh tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong nhiệm kỳ 2020-2025. Được biết, trong nhiệm kỳ mới, Huyện ủy sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị- xã hội, từ đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và quyền làm chủ của nhân dân.

Lương Hằng

Nguồn :