M
23/08/2020 15:17

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị huyện Mê Linh

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Huyện Mê Linh triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025
Nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế huyện Mê Linh giai đoạn 2015- 2020
Tận dụng các nguồn lực đưa Mê Linh thành đô thị dịch vụ phía Tây Bắc Thủ đô

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, trong giai đoạn 2015 -2020, Huyện ủy Mê Linh đã tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, điều chỉnh quy hoạch các dự án đô thị phù hợp với quy hoạch phân khu.

Cụ thể, Huyện ủy đã triển khai các giải pháp quyết liệt để thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; báo cáo thành phố điều chỉnh các quy hoạch chi tiết dự án đô thị; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới; phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 9 xã; lập mới quy hoạch chi tiết trung tâm xã…

nhieu chuyen bien tich cuc trong cong tac quy hoach va phat trien do thi huyen me linh
Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị huyện Mê Linh. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Cũng trong giai đoạn 2015 - 2020, huyện cũng đã triển khai lập, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng dân cư nông thôn, tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác đầu tư xây dựng các dự án trường học; nhà văn hóa; trạm y tế. Việc chấp hành quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý quy hoạch xây dựng sau khi được phê duyệt về cơ bản đều được các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định.

Bên cạnh việc triển phê duyệt quy hoạch, Huyện ủy Mê Linh cũng tập trung thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016- 2020”. Trong đó, Huyện ủy xác định đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và nông thôn; hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại là khâu đột phá.

Huyện ủy Mê Linh đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, chủ động phối hợp với các ban, sở, ngành của thành phố đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được Huyện ủy chú trọng phát triển. Trong giai đoạn 2015 - 2020 huyện đã hoàn thành đưa vào sử dụng các tuyến đường quan trọng trên địa bàn; đưa vào sử dụng Bệnh viện Đa khoa Mê Linh; cải tạo một số trạm y tế cấp xã; nâng cấp, xây dựng mới một số trường học...

Đồng thời, một số dự án cấp thiết sử dụng vốn ngân sách huyện, ngân sách Thành phố hỗ trợ đã được huyện quan tâm, chỉ đạo đầu tư. Công tác cấp nước sạch đạt kết quả tốt, đã thu hút được 1.500 tỷ đồng đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn huyện.

Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, trật tự, văn minh đô thị được đảm bảo. Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị 16-CT/HU, ngày 27/6/2019 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh. Huyện cũng tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người dân hiểu rõ ý nghĩa và quy định của nhà nước về quản lý trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị, gìn giữ môi trường sạch, xanh, đẹp.

Để đưa lại diện mạo mới cho đô thị, trong nhiệm kỳ vừa qua, Huyện ủy Mê Linh thường xuyên chỉnh trang đảm bảo thông thoáng các tuyến đường. Huyện đã đầu tư nâng cấp cải thiện hệ thống đèn chiếu sáng một số tuyến đường quan trọng; tăng cường công tác thẩm tra, cấp phép xây dựng; tổ chức giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm, công trình xây dựng trái phép, vi phạm hành lang giao thông, vi phạm hành lang đê điều, hành lang công trình thủy lợi…

Những thành tựu trên chính là sự cố gắng, nỗ lực của chính quyền và người dân huyện Mê Linh trong giai đoạn 2015-2020. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Mê Linh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị; tập trung phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu đô thị, nông thôn và tăng cường công tác quản lý đô thị, xây dựng kỉ cương, văn minh đô thị.

Lương Hằng

Nguồn :