Huyện Chương Mỹ: Ngành nông nghiệp khẳng định vị thế là trụ đỡ của nền kinh tế

(LĐTĐ) Huyện Chương Mỹ đề nghị Thành phố có cơ chế hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề, làng nghề truyền thống. Hỗ trợ huyện xây dựng trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP tại xã Phú Nghĩa...
Chất vấn về bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế, nội dung, lĩnh vực chất vấn

Chiều 16/3, Ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã tiến hành giám sát tại huyện Chương Mỹ về việc triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương và Thành phố về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tham dự cùng Đoàn giám sát có đại diện các Ban HĐND Thành phố; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đại diện các Sở: Nông nghiệp& phát triển nông thôn, Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Thành phố, Hội Nông dân Thành phố.

Hình thành mô hình ứng dụng công nghệ cao

Báo cáo với Đoàn giám sát về việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đỗ Hoàng Anh Châu cho biết: Giai đoạn 2019-2022 huyện Chương Mỹ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2021, toàn huyện có 3 xã được UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Thủy Xuân Tiên, Đồng Phú, Hợp Đồng); Năm 2022, huyện tập trung chỉ đạo và hướng dẫn 2 xã (Lam Điền, Quảng Bị) hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Huyện Chương Mỹ: Ngành nông nghiệp khẳng định vị thế là trụ đỡ của nền kinh tế
Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND thành phố Hà Nội Hồ Vân Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay trên địa bàn 13 xã, thị trấn có 99 sản phẩm OCOP đã được UBND Thành phố đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên. Năm 2022, Hội đồng OCOP huyện đã đánh giá, phân hạng 46 sản phẩm và trình Hội đồng OCOP Thành phố đánh giá, công nhận; tiếp tục duy trì hoạt động 3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Giai đoạn này mặc dù có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt với sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 đã tác động không nhỏ đến sự phát triển của ngành nông nghiệp nhưng ngành nông nghiệp đã khẳng định được vị thế là trụ đỡ của nền kinh tế. Huyện đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung (lúa, rau, cây ăn quả, chè; hình thành 5 xã chăn nuôi gia cầm trọng điểm; 7 xã có khu chăn nuôi tập trung với diện tích 114,8ha...).

Ngành nông nghiệp huyện phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, bước đầu đã hình thành một số mô hình chuỗi sản xuất - tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực (rau, gạo và sản phẩm chăn nuôi), góp phần nâng cao tỷ trọng ngành nông nghiệp; hoàn thành xây dựng phát triển nhãn hiệu tập thể cho 5 sản phẩm gồm: Bưởi Chương Mỹ; Gạo hữu cơ Đồng Phú và Gạo hữu cơ Japonica Nam Phương Tiến - Chương Mỹ, Rau an toàn Chúc Sơn, Bưởi Nam Phương Tiến.

Bên cạnh đó, huyện Chương Mỹ đã hình thành các mô hình ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình ứng dụng nuôi cấy mô và hệ thống điều hòa điều khiển nhiệt độ trong nhà kính để sản xuất hoa lan hồ điệp tại xã Thụy Hương; Mô hình sản xuất bưởi Diễn và mô hình sản xuất rau, quả công nghệ cao đáp ứng nhu cầu của thị trường, mang lại thu nhập cao cho người dân từ 500 - 600 triệu đồng/ha/năm...

Huyện Chương Mỹ: Ngành nông nghiệp khẳng định vị thế là trụ đỡ của nền kinh tế
Toàn cảnh buổi giám sát

Thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 5/12/2018 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, huyện bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung như: vùng sản xuất lúa; nuôi trồng thủy sản; trồng cây ăn quả; chăn nuôi tập trung với quy mô ngày càng tăng. Vùng sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao đạt trên 5.000ha, vùng cây ăn quả chuyên canh bưởi Diễn tăng từ 120ha lên 800ha, vùng chăn nuôi tập trung đã phát triển được 582 trang trại quy mô lớn ngoài khu dân cư.

Thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 4/12/2019 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề thành phố Hà Nội: Trên địa bàn huyện có 95 làng có làng nghề, trong đó 35 làng ở 16 xã đã được UBND Thành phố công nhận (sản xuất hàng mây tre xuất khẩu; sản xuất hàng mộc; sản xuất nón lá; điêu khắc...).

UBND huyện đã phê duyệt 6 phương án bảo vệ môi trường làng nghề và đang tiếp tục chỉ đạo UBND các xã có làng nghề lập phương án bảo vệ môi trường đối với 19/25 làng nghề còn lại theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã vận động được các cơ sở sản xuất hàng mây tre đan lớn di dời ra khỏi khu dân cư vào cụm công nghiệp để sản xuất. Các cơ sở đã có hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường.

Đồng thời, năm 2019-2020 huyện tổ chức được 45 lớp với 1.575 học viên học các nghề: Mộc dân dụng, may - công nghiệp, mây tre giang đan...; Phối hợp với Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp - Hà Nội tổ chức 3 lớp nghề mây tre đan; Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề tiểu thủ công nghiệp được 32 lớp với 1.120 học viên, các nghề mây tre giang đan, thêu, may công nghiệp, mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ...

Một số làng nghề đứng trước nguy cơ mai một

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng kể nhưng Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách cũng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn như: Một số làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Chương Mỹ đang hoạt động một cách cầm chừng, chưa thật sự hiệu quả và đang đứng trước nguy cơ mai một; các làng nghề nông thôn hoạt động còn thiếu sự liên kết, thiếu đầu tư máy móc, kỹ thuật, mẫu mã sản phẩm đơn điệu; ô nhiễm môi trường làng nghề làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân...

Huyện Chương Mỹ: Ngành nông nghiệp khẳng định vị thế là trụ đỡ của nền kinh tế
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa phát biểu tại buổi làm việc

Nguyên nhân của tồn tại, vướng mắc do quy mô sản xuất của các làng nghề còn nhỏ lẻ; số lượng các hộ sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề đầu tư công nghệ, máy móc hiện đại vào sản xuất còn ít, mẫu mã các sản phẩm làng nghề còn chưa đa dạng; sản xuất thủ công mang tính thời vụ nên chất lượng sản phẩm chưa đồng đều; các chính sách về hỗ trợ, bảo tồn và phát triển làng nghề còn khó áp dụng.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị huyện Chương Mỹ làm rõ về chính sách hỗ trợ chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; làm rõ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của trung ương và Thành phố; phân tích rõ hơn phạm vi đối tượng, địa bàn triển khai phát triển sản xuất lúa chất lượng cao giữa chính sách của Trung ương và Thành phố để tránh trùng lắp; công tác tuyên truyền chính sách, giám sát việc thực hiện...

Sau khi đại diện một số đơn vị (xã, hợp tác xã, doanh nghiệp...) làm rõ thêm về các vấn đề đoàn giám sát nêu, từ thực tế tại địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa đề nghị Thành phố sớm tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý sửa đổi Luật Đất đai, trong đó đề nghị sửa đổi thời hạn cho thuê đất đối với đất nông nghiệp công ích do UBND xã quản lý; Đề nghị Thành phố có rõ cơ chế hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề, làng nghề truyền thống; Hỗ trợ huyện xây dựng trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP tại xã Phú Nghĩa...

Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách.

Đoàn tiếp thu những kiến nghị của huyện và cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thẩm tra, báo cáo HĐND để ban hành các quyết sách phù hợp liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận Hà Đông: Quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận Hà Đông: Quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận Hà Đông (Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
Tiếp tục đề xuất giải pháp tháo gỡ những bất cập trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

Tiếp tục đề xuất giải pháp tháo gỡ những bất cập trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

(LĐTĐ) Chiều 27/3, Ban soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (nhóm 2) tổ chức Hội thảo góp ý ...
Công an TP.HCM thông tin vụ bé trai nghi bị bạo hành, ép dùng ma tuý

Công an TP.HCM thông tin vụ bé trai nghi bị bạo hành, ép dùng ma tuý

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng Lê Văn Bậm ...
Cuộc sống mưu sinh của người lao động nơi xóm nghèo trở lại trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Cuộc sống mưu sinh của người lao động nơi xóm nghèo trở lại trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

(LĐTĐ) Vẫn là câu chuyện chốn đô thị nhưng không phải nhà lầu xe hơi, không có những cuộc tranh giành tiền tài danh vọng, thậm chí còn không có cả ...
Sôi nổi hội diễn văn nghệ "Metro Hà Nội - Mãi mãi một tình yêu"

Sôi nổi hội diễn văn nghệ "Metro Hà Nội - Mãi mãi một tình yêu"

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Depot Phú Lương, quận Hà Đông (thành phố Hà Nội), Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đã tổ chức Hội diễn văn nghệ ...
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2023

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2023

(LĐTĐ) Với mục tiêu khuyến khích lối sống năng động lành mạnh trong cộng đồng và phát hiện những tài năng điền kinh cho thể thao Việt Nam trong tương lai, ...
Còn nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn cần Công đoàn hỗ trợ

Còn nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn cần Công đoàn hỗ trợ

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong thời gian qua, mặc dù các cấp Công đoàn Thành phố đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động xã ...

Tin khác

Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày 27/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND Thành phố, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố và các Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm cho 3 tân Giám đốc Sở

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm cho 3 tân Giám đốc Sở

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa trao quyết định bổ nhiệm cho 3 tân Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc.
Huyện Gia Lâm lên quận dân phải giàu, kinh tế phải mạnh

Huyện Gia Lâm lên quận dân phải giàu, kinh tế phải mạnh

(LĐTĐ) Là cửa ngõ phía Đông của Thủ đô, huyện Gia Lâm có tiềm năng phát triển rất lớn. Địa phương này đang tập trung thực hiện các tiêu chí, quy định để phát triển lên quận. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Điều mà lãnh đạo Thành phố quan tâm nhất là phải bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân. Lên quận, nhưng dân phải giàu, kinh tế phải mạnh”.
UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai tại huyện Mê Linh

UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai tại huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh.
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và quận Hoàn Kiếm dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và quận Hoàn Kiếm dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 23/3, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã. Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và Chuyển đổi số Thành phố chủ trì Hội nghị.
Ông Nguyễn Huy Cường làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ông Nguyễn Huy Cường làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 23/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại quận Nam Từ Liêm.
Hà Nội: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ

Hà Nội: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội cho biết tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư đến hết niên độ ngân sách năm 2023 không đạt tối thiểu 90% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ.
Hà Nội: Gặp mặt chiến sĩ cách mạng nhân kỷ niệm 50 năm “chiến thắng trở về”

Hà Nội: Gặp mặt chiến sĩ cách mạng nhân kỷ niệm 50 năm “chiến thắng trở về”

(LĐTĐ) Ngày 22/3, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm “50 năm chiến thắng trở về” của các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tại trại giam tù binh cộng sản Phú Quốc, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đưa hình ảnh Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” đến với bạn bè năm châu

Đưa hình ảnh Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” đến với bạn bè năm châu

(LĐTĐ) Phát biểu đề dẫn Hội thảo khoa học “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Minh Hải kỳ vọng những giải pháp tại Hội thảo sẽ giúp cho Thành phố phát triển nhanh, bền vững góp phần thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô và cả nước cùng phát triển.
Phát huy giá trị và nguồn lực văn hóa để xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

Phát huy giá trị và nguồn lực văn hóa để xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

(LĐTĐ) Sáng 21/3, thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Xem thêm
Phiên bản di động