M
16/09/2020 21:09

Hoạt động đối ngoại của các cấp Công đoàn Việt Nam đã đạt được thành tựu đáng khích lệ

Chiều 16/9, đoàn công tác của Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các đồng chí: Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta
Công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định
Chất lượng hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao

Báo cáo về công tác đối ngoại trong thời gian qua, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Quỳnh Mai Dung cho biết: Thực hiện phương châm và định hướng lớn trong hoạt động đối ngoại của Đảng là “Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, được sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Đối ngoại Trung ương, trong nhiều năm qua, Tổng Liên đoàn đã từng bước thúc đẩy, mở rộng, củng cố, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các tổ chức Công đoàn và tổ chức bạn bè trên toàn thế giới.

Công đoàn Việt Nam đã chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Đồng chí Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.Hải

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Hoạt động đối ngoại nhân dân của các cấp Công đoàn Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ; giúp củng cố tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước; vận động và tranh thủ các nguồn lực, sự ủng hộ về kỹ thuật và vật chất của bạn bè và các đối tác quốc tế đóng góp vào việc nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ Công đoàn Việt Nam và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, bảo vệ lợi ích của quốc gia - dân tộc.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Tổng Liên đoàn luôn coi đối ngoại là một công tác trọng tâm, xuyên suốt và nỗ lực hết sức mình góp phần vào sự phát triển của công tác đối ngoại nhân dân nói riêng và nền ngoại giao của cả nước nói chung.

Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.Hải

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động của Công đoàn Việt Nam nói chung và công tác đối ngoại nói riêng cũng đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức to lớn. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ hướng tới tiếp thu những nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế của nền kinh tế và thị trường toàn cầu, trong đó có vấn đề quyền của người lao động nói chung, quyền tự do liên kết nói riêng, đến nay, Việt Nam đã là thành viên của tất cả các tổ chức quốc tế lớn; đã tham gia, ký kết, và đàm phán tổng cộng 16 hiệp định thương mại tự do; đã phê chuẩn 7/8 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và tiến hành sửa đổi luật pháp lao động theo hướng phù hợp với các cam kết quốc tế này...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, tình hình trên đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải đổi mới đồng bộ, toàn diện, khắc phục những tồn tại, hạn chế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, Tổng Liên đoàn đã xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, trình xin ý kiến Bộ Chính trị với một trong các trọng tâm lớn là “Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phù hợp với điều kiện của tổ chức Công đoàn, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tranh thủ thêm nguồn lực, nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế”.

Dự kiến sau khi Bộ Chính trị thông qua Đề án, Tổng Liên đoàn sẽ cụ thể hóa các nội dung trên bằng các chương trình hành động cụ thể, đặc biệt sẽ hoàn thiện và ban hành Chiến lược đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Chiến lược được xây dựng trên cơ sở bám sát định hướng đề ra trong Đề án, theo sự chỉ đạo của Đảng về đối ngoại nhân dân và quy định ngoại giao của Nhà nước.

"Tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo, chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại và đề ra kế hoạch, biện pháp thiết thực, sáng tạo, hiệu quả để triển khai các hoạt động trong tình hình mới, góp phần thực hiện sứ mệnh đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động mà Đảng giao phó", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Đối ngoại Hoàng Bình Quân đánh giá cao kết quả các hoạt động đối ngoại nhân dân của Tổng Liên đoàn thời gian qua, với nhiều chuyển biến tích cực trên các bình diện: Đối ngoại rộng, đa dạng, chất lượng hoạt động đối ngoại ngày càng được nâng lên, vai trò của tổ chức được khẳng định...

Nhấn mạnh những thách thức trong tương lai, khi Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, diễn biến phức tạp... đồng chí Hoàng Bình Quân đề nghị tổ chức Công đoàn cần chủ động chuẩn bị tốt về mọi mặt, thay đổi từ nhận thức đến hành động, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức để nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, qua đó góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế.

B.D

Nguồn :