M
21/04/2021 17:26

Hoàng Mai, Gia Lâm: Đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri

(LĐTĐ) Việc lập, niêm yết danh sách cử tri đối với 206.335 cử tri tại 189 khu vực bỏ phiếu của huyện Gia Lâm và 286.954 cử tri tại 100% các phường của quận Hoàng Mai đến nay đã được hoàn thành.

Bầu cử Quốc hội: Phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân Công nhân, viên chức, lao động quận Hoàn Kiếm thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử Cầu Giấy đẩy mạnh tuyên tuyền bầu cử trong công nhân viên chức lao động

Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV- Đơn vị bầu cử số 4 của thành phố Hà Nội (Huyện Gia Lâm- Quận Hoàng Mai) vừa tổ chức kỳ hợp thứ nhất dưới dự chủ trì của đồng chí Lê Anh Quân- Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm.

Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV- Đơn vị bầu cử số 4 được thành lập theo Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội với 15 thành viên; đồng chí Lê Anh Quân- Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm là Trưởng ban .

Theo báo cáo của Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV- Đơn vị bầu cử số 4, đến thời điểm này, tại huyện Gia lâm và quận Hoàng Mai, các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp đã được thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của Luật.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàng Mai và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã nghiêm túc tổ chức các Hội nghị hiệp thương: ngày 16/4/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 thỏa thuận, thống nhất danh sách 58 người đủ tiêu chuẩn úng cử đại biểu Hội đồng nhân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026; ngày 14/4/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 thỏa thuận, thống nhất danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn úng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận theo quy định.

Hoàng Mai, Gia Lâm: Đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri
Quang cảnh kỳ họp

Bên cạnh đó, huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thuộc địa bàn. Việc lập, niêm yết danh sách cử tri đối với 206.335 cử tri tại 189 khu vực bỏ phiếu của huyện Gia Lâm và 286.954 cử tri tại 100% các phường của quận Hoàng Mai đến ngày 13/4/2021 đã được hoàn thành.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử đã được tập trung xem xét, trả lời công dân theo quy định. Công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử được chú trọng quan tâm. Tình hình an ninh trật tự- an toàn xã hội trên địa bàn huyện Gia Lâm và quân Hoàng Mai tiếp tục được đảm bảo, ổn định.

Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban Bầu cử đại biểu Qốc hội khóa XV- Đơn vị bầu cử số 4 và cơ chế phối hợp, chế độ thông tin báo cáo giúp Trưởng ban giải quyết, xử lý thông tin kịp thời.

Trong thời gian tới, Ban sẽ tập trung thực hiện các nội dung gồm: kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử của các Tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu; Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội cho các Tổ bầu cử; nhận, tổng hợp và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử của các Tổ bầu cử, lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở các đơn vị; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử của các Tổ bầu cử và khiếu nại tố cáo về bầu cử do các Tổ bầu cử chuyển đến, nhận và chuyển đến Ủy ban Bầu cử Thành phố khiếu nại tố cáo về người ứng cử đại biểu Quốc hội; báo cáo tình hình tổ chức và tiế hành bầu cử theo hướng dẫn, theo quy định của Hội đồng bầu cử quốc gia và chuyển hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội đến Ủy ban Bầu cử Thành phố…

P.Diệp

Nguồn :