M
24/07/2020 09:01

Hoài Đức: Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn đợt 2 năm 2020

Mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn đợt 2 năm 2020.

Phát huy truyền thống văn hiến, xây dựng Hoài Đức thành quận mới
Tưng bừng Ngày hội văn hóa thể thao công nhân viên chức lao động huyện Hoài Đức năm 2020
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở
3144 typ huyn yyt 2 1
Hoài Đức tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn đợt 2 năm 2020.

Tham dự lớp tập huấn năm nay, các học viên đã được tập trung truyền đạt nội dung về những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, kỹ năng hoạt động của Chủ tịch công đoàn trong tình hình mới, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Các điểm mới về Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019, kỹ năng thương lượng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể và tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc cũng được chú trọng, truyền đạt tới các học viên.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên là chủ tịch các công đoàn cơ sở đã nắm rõ thêm những nhiệm vụ của mình, từ đó áp dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần đưa hoạt động của công đoàn cơ sở ngày càng hiệu quả, thực chất.

Tuấn Dũng

Nguồn :