M
19/10/2020 20:27

Hồ thủy điện Thác Bà xả lũ khoảng 510m3/giây

Từ 10 giờ trưa nay (19/10), hồ Thủy điện Thác Bà xả lũ qua đập tràn công trình với tổng lưu lượng xả khoảng 510m3/giây.

Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hạ du khi hồ chứa xả lũ Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La an toàn đến mức độ nào? Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, thủy điện Thác Bà đã gửi công văn số 1936/TĐTB-P2 tới Ban chỉ đạo thông báo về việc xả lũ qua công trình thủy điện Thác Bà.

Hồ thủy điện Thác Bà xả lũ khoảng 510m3/giây

Thủy điện Thác Bà xả lũ, ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Bùi Xuân Tiến

Theo đó hồ thủy điện Thác Bà (tỉnh Yên Bái) bắt đầu xả lũ qua đập tràn công trình vào 10 giờ ngày 19/10. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ lưu dự kiến khoảng 510m3/giây.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hai do xả lũ hồ chứa gây ra, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang thực hiện nghiêm công văn số 436/VPTT ngày 14/10/2020 của văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

N. Hoa

Nguồn :