M
26/01/2020 11:44

Hà Nội tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

(LĐTĐ) Cổng Dịch vụ công thành phố Hà Nội, Hệ thống một cửa điện tử Thành phố đã chính thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia về giải quyết.

ha noi tiep nhan giai quyet ho so truc tuyen tu cong dich vu cong quoc gia Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
ha noi tiep nhan giai quyet ho so truc tuyen tu cong dich vu cong quoc gia Hà Nội tiếp tục nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật

Cụ thể 7 dịch vụ công trực tuyến của Thành phố gồm: Thông báo hoạt động khuyến mại; Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp; cấp chứng chỉ hành nghề y dược; Cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Cấp bản sao trích lục hộ tịch; Đăng ký khai sinh đã chính thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia về Cổng Dịch vụ công thành phố Hà Nội, Hệ thống một cửa điện tử Thành phố giải quyết.

ha noi tiep nhan giai quyet ho so truc tuyen tu cong dich vu cong quoc gia
Ảnh minh hoạ

Để thực hiện cam kết UBND thành phố Hà Nội đồng hành cùng Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp và tiếp tục đẩy mạnh chất lượng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hanh văn bản số 163/UBND-THCB ngày 13/01/2020 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến đảm bảo chất lượng, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp qua môi trường điện tử: yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện: Tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến của Thành phố đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định, không để chậm trễ. Tăng cường biện pháp hỗ trợ, giải pháp thu hút, khích lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính điện tử trên 20% trong năm 2020.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến các dịch vụ công gồm: Thông báo hoạt động khuyến mại; đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp, tránh để tình trạng chậm tiếp nhận giải quyết trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tổ chức thực hiện kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của Thành phố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì: phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai 09 dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: Cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký doanh nghiệp; Cấp mới giấy phép lái xe; Đăng ký kết hôn; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; Đăng ký lại Giấy khai sinh; Đăng ký khai tử; Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đúng tiến độ, nhiệm vụ được giao, hoàn thành trong Quý I/2020.

Phối hợp các sở, ban, ngành rà soát, đề xuất danh mục, lộ trình các dịch vụ công trực tuyến sẽ kết nối, tích hợp Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2020, đảm bảo tối thiểu đạt tỷ lệ 20% trong tổng số dịch vụ công trực tuyến của Thành phố; báo cáo UBND Thành phố duyệt kế hoạch, lộ trình triển khai kết nối, tích hợp dịch trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì: phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương kết nối hạ tầng đường truyền mạng diện rộng Thành phố (WAN) với mạng Truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ đảm bảo thông suốt, ổn định, an toàn thông tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công Thành phố, Hệ thống một cửa điện tử Thành phố với Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 01/2020. Phối hợp với các báo, đài của Thành phố và cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyền truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác thông tin về TTHC, thực hiện việc dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Thành phố; thực hiện đưa banner của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố, Cổng Dịch vụ công Thành phố, hệ thống một cửa điện tử Thành phố.

UBND Thành phố giao Ngân hàng nhà nước Thành phố và các cơ quan khẩn trương tham mưu, thanh toán trực tuyến dịch vụ công trực tuyến trong Thành phố và kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia trong giải quyết TTHC, thực hiện dịch vụ công.

T.V

Nguồn :