M
04/06/2021 12:53

Hà Nội: Thành lập 15 đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch gắn với công tác tổ chức các kỳ thi

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1103 - QĐ/TU Hà Nội về việc thành lập các Đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm học 2021 - 2022 của Thành phố.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ủng hộ 12 tỷ đồng tới Chương trình “Vắc xin cho công nhân” Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: Vừa tạo sự công bằng, vừa thể hiện sự nhân văn Giảm áp lực nhưng vẫn đảm bảo phân loại được thí sinh
Giảm mật độ công dân và xét nghiệm thường xuyên, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly
Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập 15 Đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch gắn với công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (Ảnh: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đi kiểm tra khu cách ly tập trung ở Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô thị xã Sơn Tây, sáng 31/5 ).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập 15 Đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gắn với công tác chuẩn bị việc tổ chức kỳ thí tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm học 2021 - 2022 của Thành phố; công tác tồ chức bầu cử thêm, bầu cử lại đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực phải bầu cử thêm, bầu cử lại của Thành phố.

Các Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ sau: Giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy kiểm tra, đôn đốc công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gắn với công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm học 2021-2022 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; công tác tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực phải bầu cử thêm, bầu cử lại của Thành phố bảo đảm an toàn, đúng tiến độ, đúng luật; đồng thời, phát hiện kịp thời, giải quyết hoặc đề xuất, kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp có thẩm quyền để chỉ đạo, giải quyết những khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Tăng cường nắm bắt tình hình, phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung trên; đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm theo quy định. Chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề quá thẩm quyền, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trưởng các Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn kiểm tra; chủ động sắp xếp lịch kiểm tra và kiểm tra đột xuất khi cần thiết; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra được giao.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố, Ủy ban bầu cử Thành phố, Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của Thành phố có trách nhiệm cung cấp tài liệu, đề cương kiểm tra cho các Đoàn kiểm tra.

Quyết định này thay thế Quyết định số 790-QĐ/TU ngày 31/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc kiện toàn các Đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Mai Quý

Nguồn :