M
20:42 | 17/07/2019

Hà Nội: Tập trung chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước Thành phố

(LĐTĐ) UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 8/7/2019 chỉ đạo triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025.

tap trung chuan bi cho dai hoi thi dua yeu nuoc thanh pho ha noi 2.000 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
tap trung chuan bi cho dai hoi thi dua yeu nuoc thanh pho ha noi Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VI: Tiếp thêm động lực để phong trào thi đua lan tỏa
ha noi tap trung chuan bi cho dai hoi thi dua yeu nuoc thanh pho
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Những nội dung trọng tâm cần tập trung từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2020 bao gồm các nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó tập trung tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước Thành phố.

Tiếp tục tuyên truyền những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả những lĩnh vực của đời sống xã hội, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi, chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019 và 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020-2025 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Trung ương và Thành phố phát động như phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, và các phong trào “An toàn thực phẩm”, “Văn minh đô thị”, “Cải cách hành chính”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”…

Chú trọng phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng, tập thể suy tôn để biểu dương, tôn vinh và kịp thời tuyên truyền, nhân rộng.

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp yêu cầu hoàn thành trong trước 31/3/2020 (đối với cấp cơ sở - xã, phường, thị trấn) và trong Quý II/2020 (đối với cấp trên cơ sở - các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và quận, huyện, thị xã; các tổng công ty và đơn vị thuộc Thành phố).

Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tiến hành vào quý III/2020 - dịp kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Lương Hằng

Nguồn :