M
24/04/2021 12:59

Hà Nội: Sôi động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), Ủy ban nhân thành phố Hà Nội tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2021, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030.

Mỹ Đức hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Sơn Tây hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là sự kế thừa và phát huy tư tưởng "dân cường thì quốc thịnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp với lý tưởng của phong trào Olympic thế giới.

Thông qua Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhằm tiếp tục đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", giai đoạn 2021 - 2030, qua đó, góp phần nâng cao thể chất cho người dân, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực của đất nước và Thủ đô, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa, lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hà Nội: Sôi động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại biểu chạy hưởng ứng tại Lễ phát động. (Ảnh: T.Minh)

"Thực hiện kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021 - 2030, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẵn sàng đồng lòng, tích cực hưởng ứng cuộc vận động mang ý nghĩa quan trọng này, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Cuộc vận động lần này nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thể dục thể thao ở nước ta trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, cải thiện thể trạng, tầm vóc con người Việt Nam và Thủ đô, góp phần xây dựng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 đang đến gần. Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội" và thực hiện các nhiệm vụ được Trung ương giao cho đơn vị đăng cai tổ chức Đại hội, thành phố Hà Nội đang tập trung cao độ để chỉ đạo các ngành, các cấp cụ thể hóa các nội dung công việc, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để hướng tới một kỳ SEA Games và ASEAN Para Games thành công, ấn tượng, an toàn, hòa bình, hữu nghị, lan tỏa trong lòng bạn bè khu vực và quốc tế bởi sự chu đáo, mến khách, thân thiện; qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh tích cực của đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội trong xu thế hội nhập, phát triển.

Hà Nội: Sôi động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động. (Ảnh: T.Minh)

Đại diện cho 30 quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, các địa phương sẽ tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể nhằm góp phần cùng thành phố Hà Nội hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia thể thao thường xuyên đạt 43,5%, tỷ lệ số hộ gia đình tham gia đạt 32,5% trở lên. Đó là nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tác dụng của vận động thể thao thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng lối sống lành mạnh, sống khỏe, có ích trong nhân dân.

Các đơn vị, địa phương sẽ phát triển phong trào người dân tập thể thao thường xuyên, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào khỏe để lập nghiệp giữ nước thông qua việc tổ chức giải chạy truyền thống hằng năm, hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục triển khai tới các xã, phường, thị trấn Ngày chạy Olympic kết hợp với Giải chạy Báo Hànộimới; huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phong trào, hình thành các đội tuyển để tham gia Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình trong các năm tiếp theo...

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2021 có sự tham gia của gần 2.600 người đến từ khối Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Báo Hànộimới, các khối vận động viên, công an, học sinh trường phổ thông năng khiếu, quận Hoàn Kiếm...

H.D

Nguồn :