M
17/09/2020 17:07

Hà Nội nỗ lực giảm thiểu phát thải khí nhà kính

(LĐTĐ) Ngày 17/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với tổ chức C40 (một mạng lưới của các Thành phố lớn trên toàn thế giới) tổ chức hội thảo “Tham vấn kỹ thuật xây dựng các kịch bản phát thải khí nhà kính tham vọng cho thành phố Hà Nội” nhằm đánh giá các số liệu, dữ liệu hiện có để dự báo lượng phát thải khí nhà kính của Hà Nội đến năm 2050, xây dựng mô hình dự báo dựa trên các giải pháp giảm phát thải đang và sẽ áp dụng của Thành phố…

Kiểm soát khí thải từ xe máy: Nhiều lợi ích sao vẫn khó triển khai?
Thắt chặt quy chuẩn phát thải mang lại hiệu quả cải thiện chất lượng không khí
Nhức nhối vấn đề ô nhiễm không khí từ nguồn phát thải công nghiệp

Là một trong những đô thị lớn, thành phố Hà Nội đã và đang phải chịu những tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra với tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan có xu hướng ngày càng tăng, ví dụ như nắng nóng kéo dài, rét đậm rét hại... Trước những tác động đó, Hà Nội đã và đang có rất nhiều biện pháp giảm phát thải khí nhà kính.

Hà Nội nỗ lực giảm thiểu phát thải khí nhà kính
Bà Lưu Thị Thanh Chi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, kết quả phát thải khí nhà kính của Hà Nội năm 2015 cho thấy lĩnh vực năng lượng (gồm cả giao thông vận tải) có tỷ lệ cao với 12,17 triệu tấn phát thải, dự báo năm 2030 tăng lên 42,74 triệu tấn trong đó sử dụng điện trong dân sinh chiếm tỷ lệ cao nhất với 52%; phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm 3,27 triệu tấn (2015), phát thải trong lĩnh vực chất thải 2,57 triệu tấn (2015), dự báo năm 2030 là 4,72 triệu tấn, trong đó phát thải CH4 từ bãi chôn lấp rác thải rắn chiếm tỷ lệ 43,2%.

Với mục tiêu xây dựng kế hoạch hành động nhằm thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu với các cam kết giảm thiểu khí nhà kính, thành phố Hà Nội và tổ chức C40 đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm giúp hai bên có cơ sở hợp tác hiệu quả hơn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biển đổi khí hậu. Trong khuôn khổ hợp tác với tổ chức C40 về việc lập kế hoạch hành động về khí hậu “Thời hạn 2020" để hỗ trợ thực hiện Thỏa thuận Paris, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, phối hợp với tổ chức C40 xây dựng các hành động cụ thể để giảm thiểu khí nhà kính và các tác động của biển đổi khí hậu cho thành phố Hà Nội.

Theo đó từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2019, tổ chức C40 đã cử chuyên gia quốc tế và trong nước, cố vấn kỹ thuật của tổ chức C40 phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thu thập số liệu, rà soát các chiến lược, chương trình và kế hoạch hành động có liên quan về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho thành phố Hà Nội.

Hà Nội nỗ lực giảm thiểu phát thải khí nhà kính
Đại biểu thảo luận tại hội thảo

Trong đó sử dụng mô hình Pathways để cung cấp phân tích chiến lược giúp Thành phố xác định các hành động giảm nhẹ khí nhà kính cũng như các hành động ưu tiên; giúp Thành phố nhanh chóng nhìn rõ tác động giảm nhẹ của các chính sách và dự án đề xuất cũng như giúp xây dựng và so sánh các kịch bản khác nhau, xác định con đường tiến tới phát thải bằng không.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo bà Lưu Thị Thanh Chi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết: “Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tổ chức C40 tổ chức “Hội thảo Tham vấn Kỹ thuật mô hình Pathways và lập kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho thành phố Hà Nội” nhằm đánh giá các số liệu, dữ liệu hiện có dùng để dự báo lượng phát thải khí nhà kính của Hà Nội đến năm 2050 và xây dựng mô hình dự báo dựa trên các giải pháp giảm phát thải đang và sẽ áp dụng của Thành phố.

Bên cạnh đó kết nối và huy động sự tham gia của các bên liên quan của Thành phố vào việc xây dựng một kế hoạch hành động giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu nhiều tham vọng. Đồng thời xác định và phát huy các cơ hội để gia tăng mức độ kỳ vọng của các chiến lược và kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với sự nỗ lực từ nội tại cũng như sự hỗ trợ từ bên ngoài của chính quyền thành phố Hà Nội”.

Nguyễn Hoa

Nguồn :