M
21:44 | 03/12/2019

Hà Nội khuyến khích các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm chức danh

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của UBND Thành phố, Thành phố sẽ thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra 15 cơ quan, đơn vị, thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố thực hiện kiểm tra công vụ đột xuất đối với 28 cơ quan, đơn vị; kiểm tra công vụ 04 vụ việc.

ha noi khuyen khich cac xa phuong thi tran bo tri kiem nhiem chuc danh Hà Nội: Xét xử nghiêm minh nhiều vụ án trọng điểm
ha noi khuyen khich cac xa phuong thi tran bo tri kiem nhiem chuc danh Gần 150 nhóm kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội
ha noi khuyen khich cac xa phuong thi tran bo tri kiem nhiem chuc danh
Ảnh minh hoạ

Cùng với đó nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND Thành phố đang xem xét đối với các đơn vị đã tự chủ chi thường xuyên để giao quyền tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,biên chế đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Đã ban hành Quyết định số 4111/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 giao quyền tự chủ nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự cho 17 Bệnh viện đã tự chủ chi thường xuyên; đồng thời tiếp tục nghiên cứu nhân rộng cho các đơn vị khác nhằm trao quyền chủ động và khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh sang tự chủ chi thường xuyên, giảm biên chế hưởng lương ngân sách.

Đối với các tổ chức tự quản tại cấp xã, tính đến 20/11/2019, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là 55.300 người (trong đó, cán bộ, công chức cấp xã là 12.104 người; người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 6.524 người). Thành phố tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tăng cường kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khuyến khích các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm chức danh. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố nếu kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm nhằm giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách và tăng thu nhập cho các cá nhân.

Về công tác CCHC, Thành phố có nhiều cách làm mới, cách làm hay trong cải cách hành chính, được người dân và doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao: Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước quy định thống nhất trong toàn Thành phố việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã được giao cung ứng dịch vụ công ích; ban hành và triển khai Quy định đánh giá và xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

Ngoài ra, một số đơn vị, địa phương thuộc Thành phố đã có cách làm hay, mô hình mới sáng tạo nhằm nỗ lực từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp: triển khai việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công tại một số tổ dân phố, mô hình khu dân cư điện tử tại quận Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông...; hướng dẫn, tổ chức cuộc thi tìm hiểu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các em học sinh khối trung học cơ sở nhằm thông qua các em học sinh, thực hiện tuyên truyền tới gia đình và cộng đồng dân cư, tạo tiền đề xây dựng “công dân điện tử” và “Thành phố thông minh”; triển khai cấp Căn cước công, cấp đăng ký mô tô điện, xe máy điện tại các trường học, khu đô thị, khu dân cư tạo điều kiện thuận lợi cho người dân...

Về quản lý biên chế, trong năm 2019 (tính đến 20/11/2019), Thành phố đã thực hiện 07 đợt tinh giản biên chế với 240 trường hợp, trong đó có 219 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 21 trường hợp cho thôi việc ngay. Ban cán sự Đảng UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch Thực hiện thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội và hiện đang xem xét dự thảo Kế hoạch để có hướng chỉ đạo trong thời gian tiếp theo.

PV

Nguồn :