M
29/04/2020 20:05

Hà Nội: Học sinh từ cấp trung học cơ sở đi học lại từ ngày 4/5

Học sinh tại Hà Nội sẽ trở lại trường vào các thời điểm khác nhau tùy theo từng cấp học. Trong đó, sớm nhất là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu từ ngày 4/5. Trẻ em trường mầm non, học sinh tiểu học trở lại học tập từ ngày 11/5.

ha noi hoc sinh tu cap trung hoc co so di hoc lai tu ngay 45 Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học
ha noi hoc sinh tu cap trung hoc co so di hoc lai tu ngay 45 Biểu dương học sinh nhặt được của rơi trả lại người đánh mất
ha noi hoc sinh tu cap trung hoc co so di hoc lai tu ngay 45 Trợ cấp giáo viên, tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 1602/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận/huyện/thị xã về phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại.

ha noi hoc sinh tu cap trung hoc co so di hoc lai tu ngay 45
Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 4/5. (Ảnh minh họa: T.P)

Theo đó, Công văn nêu rõ: Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 1330/TTr-SGDĐT ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phương án cho học sinh đến trường đối với học sinh trường mầm non, phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội và Tờ trình số 1281/TTr-SLĐTBXH ngày 27/4/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đi học trở lại.

Về việc này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1330/TTr-SGDĐT và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1281/TTr-SLĐTBXH ngày 27/4/2020.

Cụ thể: Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông (bao gồm học viên học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên), các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trực thuộc Thành phố trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 4/5. Trẻ em trường mầm non, học sinh tiểu học trở lại học tập từ ngày 11/5.

Đối với Trung tâm Ngoại ngữ; Tin học; Trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng; Trung tâm tư vấn du học thực hiện việc đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu đảm bảo an toàn tổ chức hoạt động trở lại từ ngày 4/5.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận/huyện/thị xã và các đơn vị liên quan thông báo đến các đơn vị và tổ chức để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, các Bộ, ngành liên quan và Thành phố nhằm đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối khi học sinh, sinh viên đến trường.

P.T

Nguồn :