M
23/04/2020 13:01

Hà Nội hỗ trợ 3 gia đình cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh tại Đồng Tâm

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố Hà Nội hỗ trợ cho 03 gia đình cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh khi tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.    

ha noi trich tu quy phong chong toi pham ho tro 3 gia dinh can bo chien sy cong an hy sinh Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội
ha noi trich tu quy phong chong toi pham ho tro 3 gia dinh can bo chien sy cong an hy sinh "Lùm xùm" xuất khẩu gạo, Thủ tướng yêu cầu thanh tra đột xuất
ha noi trich tu quy phong chong toi pham ho tro 3 gia dinh can bo chien sy cong an hy sinh Hàng nghìn chiến sĩ Công an Hà Nội tham gia hiến máu

Chủ tịch UBND Thành phố căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngỳ 26/5/2015; căn cứ Nghị định số 163/2016 NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước.

ha noi trich tu quy phong chong toi pham ho tro 3 gia dinh can bo chien sy cong an hy sinh
Con của đồng chí Phạm Công Huy 6 tháng tuổi

Căn cứ Nghị định số 165/2016 NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 3/2/2015 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính - Công an thành phố Hà Nội – Sở Lao động Thương binh và xã hội tại Tờ trình số 1434/TTrLN.STC-CATP-SLĐTBXH ngày 13/3/2020, UBND Thành phố quyết định: Hỗ trợ bằng tiền cho 03 gia đình cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh khi tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, số tiền là 45 triệu đồng (15 triệu đồng/gia đình). Nguồn kinh phí trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố Hà Nội.

Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, đúng đối tượng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

N. Hoa

Nguồn :