M
12/05/2020 15:35

Hà Nội giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập

(LĐTĐ) Hà Nội giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW, số 18, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

ha noi giam 154 don vi su nghiep cong lap Đến hết năm 2020 hạn chế tối đa các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng từ nhựa
ha noi giam 154 don vi su nghiep cong lap Giải pháp để doanh nghiệp Thủ đô vượt khó
ha noi giam 154 don vi su nghiep cong lap
Hà Nội từng bước tinh gọn bộ máy, quản lý

Theo báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố vừa gửi Bộ Nội vụ về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động giai đoạn 2015 – 2020, Hà Nội giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể giảm 1 cơ quan hành chính tương đương sở; 65 phòng thuộc sở; giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập.

Số công chức có mặt tại thời điểm 29/02/2020 là 7.635 người, chưa sử dụng là 407 biên chế, trong khi số biên chế công chức được HĐND Thành phố phê duyệt và UBND Thành phố giao năm 2015 là 9.408 biên chế công chức, năm 2017 là 9.116 và năm 2020 là 8.042.

Số viên chức có mặt tại thời điểm 29/02/2020 là 108.902 người, chưa sử dụng 13.434 biên chế, trong khi số biên chế viên chức được HĐND Thành phố phê duyệt và UBND Thành phố giao năm 2015 là 129.272 biên chế viên chức, năm 2017 là 126.362 và năm 2020 là 122.765.

Số hợp đồng lao động có mặt tại thời điểm 29/02/2020 là 10.812 người, chưa sử dụng là 1.493 người, trong số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) được HĐND Thành phố phê duyệt và UBND Thành phố giao năm 2015 là 12.906 hợp đồng lao động, năm 2017 là 13.170 và năm 2020 là 12.305.

PV

Nguồn :