Hà Nội: Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đề xuất khuyến khích người dân, doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư vào các ngành công nghiệp văn hóa bằng quy định ưu đãi đầu tư cao hơn mức ưu đãi đầu tư trong các luật hiện hành như ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, giảm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp...
Đề xuất chính sách để xây dựng Hà Nội thành trung tâm khoa học, đổi mới sáng tạo Đề xuất Thủ đô được ban hành các cơ chế đặc thù phát triển nông nghiệp, nông thôn

Sáng 4/10, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội thảo phát triển văn hóa và giáo dục Thủ đô. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn và Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến đồng chủ trì Hội thảo.

Bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm cho văn hóa

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, Thủ đô có bề dày hàng nghìn năm văn hiến, và chỉ có Thủ đô thì trong Nghị quyết 15, Bộ Chính trị mới đặt là văn hiến. Đó là đặc trưng, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, phải phát huy như thế nào?

“Chúng tôi mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học có những góc nhìn đa chiều giúp cho Thủ đô có những chính sách và hoạch định được các chính sách này vào trong luật”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố nói.

Hà Nội: Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo đã nghe bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trình bày đề xuất chính sách phát triển văn hóa của Thủ đô.

Theo đó, Thành phố bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm để chi đầu tư cho văn hóa, kết hợp với huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm nghiên cứu, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Ưu tiên đầu tư nghiên cứu, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích, các công trình kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn Thủ đô. Khuyến khích sáng tạo, phát triển giá trị văn hóa tinh thần mới dựa trên di sản; đảm bảo hài hoà với phát triển kinh tế, giáo dục, du lịch văn hóa.

Khuyến khích người dân, doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư vào các ngành công nghiệp văn hóa bằng quy định ưu đãi đầu tư cao hơn mức ưu đãi đầu tư trong các luật hiện hành. Cụ thể, ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, giảm tiền sử dụng đất, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp nhằm khuyến khích cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; áp dụng thuế suất 5% hoặc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập của doanh nghiệp đầu tư trong các ngành công nghiệp văn hóa.

Thủ đô được quy định chính sách hỗ trợ, đãi ngộ, tôn vinh đối với nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ nghệ nhân bảo vệ, truyền dạy cho đội ngũ kế cận, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng ở trong nước và ở nước ngoài. Mức hỗ trợ cao hơn mức Trung ương quy định theo khả năng cân đối ngân sách của Thủ đô.

Hà Nội: Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa
Bà Phạm Thị Lan Anh trình bày đề xuất chính sách phát triển văn hóa của Thủ đô.

Đồng thời, Thành phố được lập Quỹ bảo vệ di sản và phát triển văn hóa Thủ đô để đầu tư cho nghiên cứu, bảo vệ di sản văn hóa, hỗ trợ hoạt động giáo dục, quảng bá và sáng tạo dựa trên di sản văn hóa Thủ đô.

Văn hóa chưa thực sự trở thành nguồn sức mạnh, nguồn động lực

Báo cáo của Thành phố cho thấy, Hà Nội luôn xác định, coi trọng phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là trung tâm trong chính sách phát triển bền vững của Thủ đô. Giai đoạn 2016-2020, chi đầu tư phát triển văn hóa tăng 30% so với thời kỳ trước. Thủ đô Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước trở thành thành viên mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” của UNESCO.

Với số lượng di tích đứng đầu cả nước gồm 5.922 di tích các loại, trong đó có 5 di sản thế giới, Thành phố đã triển khai và đạt được một số kết quả tích cực trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Thủ đô; quan tâm tới việc vinh danh các nghệ nhân trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, phát triển văn hóa và con người Hà Nội chưa xứng tầm với vai trò, vị thế của Thủ đô, chưa thực sự trở thành nguồn sức mạnh, nguồn động lực cho cho phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Thủ đô.

Việc bảo tồn, khai thác, phát huy vai trò của văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập chưa tương xứng với các tiềm năng, thế mạnh, bề dày văn hóa lịch sử Thủ đô.

Hệ thống thiết chế văn hóa cả ở cấp Thành phố và cơ sở còn thiếu, chưa đồng bộ; hiệu quả sử dụng chưa cao. Xã hội hóa và huy động, sử dụng nguồn lực xã hội trong lĩnh vực văn hoá còn bất cập. Lĩnh vực văn học nghệ thuật chưa huy động được hết tiềm năng sáng tạo và tâm huyết của trí thức - văn nghệ sỹ, chưa có nhiều tác phẩm xuất sắc. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa chưa được chú trọng đúng mức.

Phát triển công nghiệp văn hóa; quảng bá văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa đạt kết quả như mong muốn. Văn hóa ứng xử của người dân trong gia đình và nơi công cộng chuyển biến chưa đồng đều, thiếu bền vững...

Hợp tác công tư” trong lĩnh vực văn hóa

PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia cho rằng, Luật Thủ đô cần tạo ra khung pháp lý cho việc hoạch định các chính sách đặc thù đầu tư cho phát triển văn hoá và bảo tồn di sản văn hoá.

Hà Nội: Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa
PGS.TS Đặng Văn Bài phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Hà Nội có nhiều đặc thù và lợi thế về tiềm năng cho phát triển các ngành công nghiệp văn hoá, mà phần lớn các tài nguyên và lợi thế của Hà Nội lại hội tụ trong di sản văn hoá làng, trong các làng nghề và phố nghề. Đó là các khu vực đông đặc các di sản văn hoá đang chịu áp lực rất lớn của quá trình đô thị hoá và xây dựng nông thôn mới. Từ thực tế của Hà Nội, cần xem xét vấn đề đầu tư cho phát triển văn hoá và bảo tồn di sản văn hoá trong chương trình mục tiêu quốc gia về “Đại chấn hưng văn hoá Việt Nam”.

Cho rằng hệ thống sông, hồ của Hà Nội là những yếu tố quan trọng tạo nên sức sống đặc thù ở Thủ đô, PGS. TS Đặng Văn Bài cho rằng, đã đến lúc phải có cơ chế chính sách đặc thù làm sống lại, thức tỉnh các chức năng, thế mạnh của sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu và sông Nhuệ để tạo lập những cảnh quan sinh thái điển hình dọc theo đôi bờ các dòng sông lớn.

“Với tư cách là thành viên trong hệ thống các thành phố sáng tạo của UNESCO, tôi nghĩ lãnh đạo Thành phố cần đầu tư nhiều hơn nữa cho việc phát triển các ngành công nghiệp văn hoá, trong đó có ưu tiên cho phát triển du lịch văn hoá, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng trên nền tảng “kinh tế nông nghiệp” ở các vùng quê ở ngoại ô. Đặc biệt là tạo lập các không gian sáng tạo cho phát triển văn hoá”, ông Bài góp ý kiến.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia cũng cho rằng, đã đến lúc cần xây dựng cơ chế phù hợp cho việc vận hành mô hình “hợp tác công tư” trong lĩnh vực văn hoá nhằm điều hoà lợi ích của các bên có liên quan: Cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, cộng đồng cư dân địa phương, các doanh nghiệp tư nhân và các nhà khoa học với tư cách tư vấn.

PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam đánh giá cao các đề xuất chính sách phát triển văn hóa của Hà Nội, đặc biệt là việc chi 2% tổng ngân sách Thành phố cho văn hóa là chính sách vượt trội. Tuy nhiên, để chính sách thật sự khả thi, ông Trụ cho rằng, cần làm rõ cơ sở khoa học thực tiễn để đề ra chỉ tiêu chi 2% tổng ngân sách Thành phố cho văn hóa, nêu cụ thể như chi đầu tư cho bảo vệ di sản, chi cho các hoạt động văn hóa của các đoàn thể không...

Phát biểu kết luận Hội thảo, Vụ trưởng Nguyễn Hồng Tuyến đánh giá các ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học đều tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện tình cảm với Hà Nội. Với sự chia sẻ, tham gia ý kiến đánh giá, góp ý của các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học sẽ giúp cho Bộ Tư pháp, thành phố Hà Nội củng cố vững chắc hơn nữa về cơ sở lý luận, thực tiễn cho việc đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) khả thi, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian tới.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bài 1: Chuyện nêu gương của những đảng viên ở ngoại thành

Bài 1: Chuyện nêu gương của những đảng viên ở ngoại thành

(LĐTĐ) LTS: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ...
Hiệu quả từ các phiên giao dịch việc làm

Hiệu quả từ các phiên giao dịch việc làm

(LĐTĐ) Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, đặc biệt là tích cực tổ chức hàng loạt các phiên giao dịch việc làm, thành ...
Nền móng công nghiệp xe hơi Việt

Nền móng công nghiệp xe hơi Việt

(LĐTĐ) Việc hãng ô tô VinFast của Tập đoàn Vingroup vừa xuất khẩu 999 chiếc xe ô tô điện VF8 ra thị trường quốc tế, cụ thể là thị trường khó ...
Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Xác định công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn ...
Ngóng trông gió lạnh đầu mùa

Ngóng trông gió lạnh đầu mùa

(LĐTĐ) Đã gần cuối tháng 11, vậy mà tiết trời Hà Nội chưa bước hẳn sang mùa đông. Sương khói heo may vẫn bảng lảng trên những vòm cây hoa sữa ...
Thuốc lá thế hệ mới: Nên quản lý hay cấm lưu hành?

Thuốc lá thế hệ mới: Nên quản lý hay cấm lưu hành?

(LĐTĐ) Đến nay thuốc lá thế hệ mới vẫn chưa có biện pháp quản lý phù hợp. Vì vậy, cho phép lưu hành và quản lý hay cấm lưu hành với ...
Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022: Từ “đại sứ văn hóa” dần trở thành “đại sứ du lịch”

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022: Từ “đại sứ văn hóa” dần trở thành “đại sứ du lịch”

(LĐTĐ) Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 được tổ chức tại phố đi bộ Hoàn Kiếm trong 3 ngày (2 - 4/12) nhằm mục tiêu kích cầu du ...

Tin khác

Bài 1: Chuyện nêu gương của những đảng viên ở ngoại thành

Bài 1: Chuyện nêu gương của những đảng viên ở ngoại thành

(LĐTĐ) LTS: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Hà Nội, tinh thần học tập và làm theo Bác đã thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Đáng chú ý, thông qua học tập, nhiều bài học về tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước nhân dân đã được đúc rút. Đồng thời, qua thực tiễn cũng cho thấy việc học tập và làm theo Bác không phải quá cao xa mà có thể dễ dàng thực hiện ngay trong đời thường, đó có thể đơn thuần là những hành động nhân văn, những nghĩa cử đẹp, là nói đi đôi với làm, tự mình nêu gương trên tinh thần “lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu” để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Bài 1: Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm

Bài 1: Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm

(LĐTĐ) Lời dẫn: Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, nhiều địa phương của Hà Nội đã làm tốt công tác cán bộ, nhất là việc điều động, luân chuyển cán bộ có năng lực, uy tín, kinh nghiệm tăng cường cho các địa bàn khó khăn, phức tạp. Qua đó giúp cán bộ có điều kiện, môi trường rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, phát triển nhanh và toàn diện hơn. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm được chỉ ra sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.
Hà Nội: Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc

Hà Nội: Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc

(LĐTĐ) Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đã lên các phương án với mục tiêu cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
Thúc đẩy thiết kế sáng tạo từ tài nguyên di sản

Thúc đẩy thiết kế sáng tạo từ tài nguyên di sản

Với thế mạnh về di sản, gồm 5.922 di tích, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể và 1.350 làng nghề, Hà Nội coi di sản là nguồn tài nguyên cho các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế khai thác. Những tác phẩm, sản phẩm mới từ tài nguyên di sản lại khẳng định bản sắc văn hóa Hà Nội. Do đó, thành phố đang thúc đẩy các giải pháp để phát triển thiết kế sáng tạo.
Tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới

Tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới

(LĐTĐ) Sáng nay (27/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
EVN Hà Nội đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước

EVN Hà Nội đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước

(LĐTĐ) Với mục tiêu vận hành cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) luôn đồng hành để phục vụ cung cấp điện an toàn tuyệt đối phục vụ các hoạt động chính trị, an ninh quốc phòng, văn hoá, ngoại giao của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô.
Giải bóng đá Tổng Công ty Vận tải Hà Nội khép lại kịch tính, hấp dẫn

Giải bóng đá Tổng Công ty Vận tải Hà Nội khép lại kịch tính, hấp dẫn

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Giải bóng đá Tổng Công ty Vận tải Hà Nội lần thứ XV - năm 2022 chính thức khép lại với nhiều dư âm kịch tính, hấp dẫn trong lượt trận chung kết giải đấu.
Hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động về quê đón Tết

Hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động về quê đón Tết

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận sẽ hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe, hỗ trợ phương tiện cho các doanh nghiệp - công đoàn cơ sở có đóng kinh phí Công đoàn tổ chức Chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên và người lao động về quê đón Tết”.
Sơn Tây: Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ Nhất năm 2022

Sơn Tây: Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ Nhất năm 2022

(LĐTĐ) Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn thông tin, hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, dự kiến ngày 17/12, tại không gian Phố đi bộ Thành Cổ Sơn Tây sẽ diễn ra Liên hoan nghệ thuật quần chúng các học viện, nhà trường, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thị xã lần thứ Nhất - năm 2022.
Phụ nữ Thủ đô sáng tạo, hội nhập, kết nối thành công

Phụ nữ Thủ đô sáng tạo, hội nhập, kết nối thành công

(LĐTĐ) Sáng nay (24/11), Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình Giao lưu biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2022 với chủ đề "Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công".
Xem thêm
Phiên bản di động