Hà Nội: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trước kiến nghị của nhân dân

(LĐTĐ) Để triển khai thực hiện tốt hơn nữa Quyết định số 2200-QĐ/TU theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, các cấp, ngành đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức tổ chức tiếp xúc, đối thoại; đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tổ chức điều hành, trả lời các đề xuất, kiến nghị của nhân dân.
Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Xây dựng kế hoạch bình ổn giá, đảm bảo nguồn cung hàng hóa dịp Tết

Nắm bắt và kịp thời giải quyết kiến nghị nhân dân

Ngày 28/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Thành ủy ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Hà Nội: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trước kiến nghị của nhân dân
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Lương Toàn)

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy Thành cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện, Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đã phát huy hiệu quả và được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp được triển khai trong không khí dân chủ, cởi mở. Vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội về tổ chức tiếp xúc, đối thoại, thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau đối thoại được phát huy.

Việc thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy đã góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố. Nhất là đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân khi triển khai những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, điển hình trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 thời gian qua.

Thống kê từ năm 2017 đến nay, cấp Thành phố đã tổ chức được 18 hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí lãnh đạo Thành phố với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố. Đã có hơn 2.500 lượt người tham gia hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Thường trực Thành ủy với gần 300 ý kiến góp ý, kiến nghị đã được tiếp thu, giải quyết.

Hà Nội: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trước kiến nghị của nhân dân
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lương Toàn)

Cấp quận, huyện, thị xã định kỳ tổ chức được 210 hội nghị. Cấp xã, phường, thị trấn tổ chức được 2.984 hội nghị. Trọng tâm các ý kiến đối thoại tập trung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; việc thực hiện công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, cải cách hành chính; văn hóa, giáo dục, y tế...

Đặc biệt, sau hội nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời chỉ đạo ban hành thông báo kết luận phân công các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của đại biểu.

Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp đảm bảo dân chủ, đúng luật, hiệu quả. MTTQ các cấp phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND) cùng cấp tổ chức hơn 1.200 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp với đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố và hơn 5.760 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các quận, huyện, thị xã…

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân được thực hiện nghiêm túc theo luật. Sau mỗi hội nghị đối thoại, ngoài những kiến nghị có thể trả lời trực tiếp tại hội nghị, tất cả các ý kiến của người dân đều được phân loại, giao các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Việc giải quyết các kiến nghị của người dân cơ bản đã được trả lời bằng văn bản rõ ràng, công khai, minh bạch về thời hạn giải quyết, cơ quan, đơn vị được giao giải quyết và người chịu trách nhiệm để nhân dân giám sát…

Hà Nội: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trước kiến nghị của nhân dân
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy Thành trình bày báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

Tại Hội nghị, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã đều khẳng định vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Quyết định 2200-QĐ/TU đối với việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong nắm bắt và kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân; thông qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp; huy động sức mạnh tổng hợp, sự chung tay của nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị và toàn Thành phố.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương sự tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở trong việc thực hiện Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy.

Dù vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU, như: Công tác tuyên truyền về nội dung Quyết định tại một số nơi còn chưa được coi trọng. Một số nơi còn lúng túng trong công tác chuẩn bị, điều hành, tổ chức thực hiện.

Việc tổ chức đối thoại có lúc còn hình thức, vẫn có tâm lý né tránh, ngại va chạm đối với các nội dung phức tạp. Việc triển khai đôn đốc thực hiện kết luận hội nghị đối thoại ở một số nơi chưa sát sao và hiệu quả của việc giám sát kết luận sau các cuộc tiếp xúc, đối thoại chưa cao…

Để triển khai thực hiện tốt hơn nữa Quyết định số 2200-QĐ/TU theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Quyết định nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân về thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân tham gia tiếp xúc, đối thoại. Đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tổ chức điều hành, trả lời các đề xuất, kiến nghị của nhân dân.

Hà Nội: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trước kiến nghị của nhân dân
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Lương Toàn)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, các cấp, ngành đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức tổ chức tiếp xúc, đối thoại. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế phối hợp hiệu quả, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nắm tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò vận động, tham gia tiếp xúc, đối thoại đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Chủ động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp thu và giải quyết những kiến nghị, đề xuất, chỉ đạo tại thông báo kết luận hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Kịp thời báo cáo, đề xuất cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo những nội dung chậm giải quyết; gắn trách nhiệm của người đứng đầu, của Ban Thường vụ cấp ủy trong tổ chức triển khai thực hiện kết luận sau đối thoại…

Nhân dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy dịch vụ công trên môi trường số"

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy dịch vụ công trên môi trường số"

(LĐTĐ) Trong hai ngày 30-31/3, tại thành phố Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ ...
Út “trọc” – Đinh Ngọc Hệ hầu tòa về cáo buộc trốn thuế 39 tỷ đồng

Út “trọc” – Đinh Ngọc Hệ hầu tòa về cáo buộc trốn thuế 39 tỷ đồng

(LĐTĐ) Tòa án Quân sự Quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã đưa ra xét xử vụ án trốn thuế đối với cựu Thượng tá Quân đội, nguyên ...
Hà Nội: Phát động vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2023

Hà Nội: Phát động vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2023

(LĐTĐ) Hưởng ứng Lễ phát động vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2023 của thành phố Hà Nội, 34 đơn vị đã đăng ký ủng hộ ...
Hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 30/3, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã ký công văn số 990/LĐLĐ về việc hỗ trợ cho đoàn viên, ...
Nóng vấn đề thu chi ngân sách, giám sát bảo hiểm

Nóng vấn đề thu chi ngân sách, giám sát bảo hiểm

(LĐTĐ) Chiều nay (30/3), Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ Quý I năm 2023 nhằm thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình thực hiện ...
Xóa bỏ các định kiến về giới trong gia đình và cộng đồng

Xóa bỏ các định kiến về giới trong gia đình và cộng đồng

(LĐTĐ) Ngày 30/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã khai mạc Hội nghị triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những ...
Các cấp Mặt trận mở đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Các cấp Mặt trận mở đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(LĐTĐ) Trong Quý II/2023, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị MTTQ các cấp Thành phố cần tập ...

Tin khác

Các cấp Mặt trận mở đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Các cấp Mặt trận mở đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(LĐTĐ) Trong Quý II/2023, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị MTTQ các cấp Thành phố cần tập trung mở đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, lồng ghép với hoạt động của Mặt trận.
Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh năm 2023

Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Cụm Thi đua số 20 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; thảo luận xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình hành động và ký giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội năm 2023.
Sôi nổi hội thi Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi

Sôi nổi hội thi Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) tổ chức hội thi “Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi phường Phú Thượng năm 2023”.
Thanh Trì: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật

Thanh Trì: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật

(LĐTĐ) Sáng nay (28/3), Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X.
Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày 27/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND Thành phố, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố và các Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”

Thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.
Ấn tượng Hội diễn văn nghệ “Hanoi Metro - Mãi mãi một tình yêu”

Ấn tượng Hội diễn văn nghệ “Hanoi Metro - Mãi mãi một tình yêu”

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Depot Phú Lương, Hà Đông, đoàn viên, người lao động thuộc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đã sôi nổi tham gia Hội diễn văn nghệ “Hanoi Metro - Mãi mãi một tình yêu”.
Hàng nghìn người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Hàng nghìn người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và Báo Hànộimới phối hợp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023 tại khu vực ngã tư Tràng Tiền, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Cụm thi đua số 1 Đoàn khối các Cơ quan thành phố Hà Nội kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn

Cụm thi đua số 1 Đoàn khối các Cơ quan thành phố Hà Nội kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn

(LĐTĐ) Sáng nay (25/3), Cụm thi đua số 1 Đoàn khối các Cơ quan thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2022) và tổ chức vòng 2 cuộc thi “Triệu bước chân vì sức khỏe".
Hà Nội: Trên 192 tỷ đồng tặng quà cho người có công nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sỹ

Hà Nội: Trên 192 tỷ đồng tặng quà cho người có công nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sỹ

(LĐTĐ) Dịp kỳ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), thành phố Hà Nội dự kiến sẽ trao tặng trên 120 ngàn suất quà cho các đối tượng người có công với tổng kinh phí trên 192 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động