M
03/03/2021 18:52

Hà Nội ban hành 22 danh mục cơ sở dữ liệu thành phố

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 974/QĐ-UBND ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Tạo đột phá về chính sách để nâng cao vị thế Thủ đô trong lĩnh vực văn hóa, thể thao Người từ 4 địa phương của tỉnh Hải Dương về Hà Nội phải tự cách ly y tế Bộ Công Thương hướng dẫn thu mua, tiêu thụ hàng hóa, nông sản vùng đang có dịch

Theo đó, cơ sở dữ liệu thành phố gồm 22 danh mục, bao gồm: cơ sở dữ liệu về xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội phục vụ Quản lý thông tin kinh tế xã hội tổng hợp, theo dõi quá trình thực hiện các tiêu chí kinh tế - xã hội của Thành phố;

Cơ sở dữ liệu về đầu tư phục vụ Quản lý dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố; cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và hội cá thể trên địa bàn Thành phố; cơ sở dữ liệu về truy suất nguồn gốc nông lâm thủy sản và thực phẩm; cơ sở dữ liệu về truy suất nguồn gốc sản phẩm OCOP; cơ sở dữ liệu về hiện trạng đất sản xuất nông nghiệp;

xay dung co so du lieu can bo cong chuc vien chuc
Ảnh minh họa (Nguồn: Baochinhphu.vn)

Cơ sở dữ liệu về nhận biết các loại thú hoang dã; cơ sở dữ liệu về thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội; cơ sở dữ liệu theo dõi đôn đốc nhiệm vụ Ủy ban nhân dân Thành phố giao; cơ sở dữ liệu đơn thư khiếu nại tố cáo cấp Thành phố giải quyết; cơ sở dữ liệu đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo dung chung thành phố Hà Nội;

Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hà Nội; cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách thành phố; cơ sở dữ liệu tài sản công lĩnh vực hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội; cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố;

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; cơ sở dữ liệu quy hoạch; cơ sở dữ liệu Trường lớp; cơ sở dữ liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên; cơ sở dữ liệu học sinh; cơ sở dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Dữ liệu giám sát hành trình GPS xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu nêu trên Quyết định thống nhất ban hành danh mục các trường thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội. Định kỳ 6 tháng/lần trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội.

Đối với các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội có trách nhiệm quản lý, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu được ban hành thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội; thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu theo quy định hiện hành. Chủ trì rà soát các cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp với quy định về các cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành; đề xuất nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội và gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

Mai Quý

Nguồn :