M
23/04/2019 11:02

Hà Nội: 97,62% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử

(LĐTĐ) Kết quả đạt được nêu trên nhờ Thành phố đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tất cả các khâu, bộ phận quản lý thuế để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp.

ha noi 9762 doanh nghiep dang ky nop thue dien tu Tổng cục Hải quan chọn 5 ngân hàng thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử 24/7
ha noi 9762 doanh nghiep dang ky nop thue dien tu Khắc phục nhanh việc chậm xác nhận
ha noi 9762 doanh nghiep dang ky nop thue dien tu Trên 95% doanh nghiệp kê khai thuế điện tử

Đó là một trong những nội dung được nêu tại Báo cáo số 112/BC-UBND vừa được UBND Thành phố báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp quý I, phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng còn lại năm 2019.

ha noi 9762 doanh nghiep dang ky nop thue dien tu
Hà Nội đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp

Theo đó, kết quả nổi bật là Thành phố đã duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng. Năm 2019, Hà Nội phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết đối với thủ tục công bố mẫu dấu còn 1 ngày (giảm 67% thời gian so với quy định), thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh còn 3 ngày (giảm 40% thời gian so với quy định), thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện còn 2 ngày làm việc (giảm 33% thời gian so với quy định).

Thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ 10% trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích. Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng đạt 98,41%; tỷ lệ đăng ký nộp thuế điện tử đạt trên 97,62% và chiếm 20,18% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử trên cả nước. Thời gian cấp mã số thuế được rút ngắn bình quân 30 phút kể từ khi nhận được giao dịch từ cơ quan đăng ký kinh doanh, thời gian cấp là 24/24h (giảm 87,5% lượng thời gian so với quy định là 4 giờ làm việc)...

Trong lĩnh vực hải quan, năm 2019, Hà Nội phấn đấu 65% số lượng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn làm thủ tục tại Hải quan thành phố Hà Nội; thời gian thông quan hàng hóa dưới 5 giờ 15 phút đối với hàng hóa xuất khẩu, 21 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Người khai hải quan thực hiện khai báo mọi nơi, với thời gian 24/7, trên các thiết bị cố định, di động hỗ trợ. Đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đến nay, số đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử chiếm trên 97,3%. Các cơ quan chức năng tiếp tục tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu chính, hồ sơ điện tử với 48,8 nghìn lượt hồ sơ tiếp nhận và 44,68 nghìn lượt hồ sơ trả kết quả qua hệ thống bưu điện trong 3 tháng đầu năm.

Về lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, hoạt động tín dụng, ngân hàng 3 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn ổn định; tính đến ngày 31/3/2019, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước tăng 2,61% so với 31/12/2018; tổng dư nợ cho vay ước tăng 2,59% so với cuối năm 2018.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt kết quả tốt. Về quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, thành phố duy trì thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 12 ngày; thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 14 ngày; lĩnh vực đo đạc bản đồ 7 ngày làm việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 tất cả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Thành phố đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 30 quận, huyện, thị xã theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Cùng với đó, Thành phố quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét, thống nhất các giải pháp để giải quyết vướng mắc về đất dịch vụ.

Tính lũy kế đến nay, toàn Thành phố đã cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư đạt 99,68%, kê khai đăng ký đất đai đạt 100%; cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở đạt 97,59%, cho người mua nhà tái định cư đạt 95,99%, cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp đạt 99,14%, cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt 27,15%.

Trong 9 tháng còn lại của năm 2019, Thành phố đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để tập trung chỉ đạo điều hành nhằm đạt mục tiêu tổng quát của năm 2019 là “cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng”.

Trong đó, Hà Nội kiên định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI. Giữ vững tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%. Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 98%. Đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và giải quyết đúng hạn.

Phấn đấu thời gian thông quan hàng hóa dưới 5 giờ 15 phút đối với hàng hóa xuất khẩu và dưới 21 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu. Phấn đấu 80% thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến cấp độ 3,4. Phấn đấu thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4… Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về công vụ, cải cách hành chính; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, giám sát và hậu kiểm.

Hoàng Phúc

Nguồn :