Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị: Tăng tính chủ động, hiện đại hóa nền hành chính

(LĐTĐ) Việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị chính thức được thí điểm thực hiện từ ngày 1/7/2021 đã đánh dấu một bước chuyển biến mới trong quản lý của chính quyền các cấp tại thành phố Hà Nội. Bởi đây là mô hình được đánh giá phù hợp với tính chất của đô thị, góp phần xây dựng chính quyền ở khu vực đô thị hiệu quả, tự chủ, năng động, hiện đại, tạo đà cho Thủ đô tăng tốc phát triển trong tương lai.
Rà soát các phương án tổ chức an toàn, thành công kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 Từ 1/7, Ủy ban nhân dân phường ở Hà Nội làm việc theo chế độ thủ trưởng Sẵn sàng vận hành thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Bài 1: Mô hình chính quyền mới đáp ứng sự phát triển của đô thị

Từ ngày 1/7, Hà Nội chính thức triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Tổ chức mô hình chính quyền đô thị hướng đến mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm đô thị ở Hà Nội.

Triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019, về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”. Để triển khai hiệu quả, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 về thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội; ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.

Nghị định gồm các nội dung: Tổ chức và hoạt động, chế độ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường; tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác… Nghị định quy định biên chế công chức phường thuộc biên chế công chức thuộc Ủy ban nhân dân quận, thị xã và do Ủy ban nhân dân quận, thị xã quản lý, sử dụng.

Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị: Tăng tính chủ động, hiện đại hóa nền hành chính
Tổ chức mô hình chính quyền đô thị góp phần xây dựng chính quyền ở khu vực đô thị hiệu quả, tự chủ, năng động, hiện đại, tạo đà cho Thủ đô tăng tốc phát triển trong tương lai.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường gồm: Chủ tịch phường; Phó Chủ tịch phường; Trưởng Công an phường; chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường và các công chức khác: Văn phòng - thống kế; địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội. Biên chế công chức bình quân làm việc tại Ủy ban nhân dân phường là 15 người. Số bình quân này được tính trên tổng số phường của một quận, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phải tổ chức đối thoại ít nhất 2 lần/năm…

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của Ủy ban nhân dân phường theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Để giảm tải khối lượng công việc, nâng cao trách nhiệm của công chức và phục vụ người dân nhanh chóng, Nghị định cho phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường được ủy quyền cho công chức giữ chức danh Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính... Điều này đang được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải công việc cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, tạo thuận lợi hơn cho công dân, tổ chức khi làm thủ tục chứng thực - thủ tục chiếm phần lớn thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân phường.

Tăng thêm tính chủ động, sáng tạo của cấp cơ sở

Tại Hội nghị triển khai Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã làm rõ hơn các vấn đề và nêu một số điểm cần chú ý trong Nghị định 32 của Chính phủ.

Đồng thời khẳng định, tổ chức chính quyền đô thị để hướng đến mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm đô thị ở Hà Nội là cần quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bản thống nhất, tập trung, xuyên suốt của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận; phát huy hiệu quả việc giám sát của các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ phân tích, khác với thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội không tổ chức Hội đồng nhân dân ở phường; ở xã, quận, huyện, thị xã vẫn giữ Hội đồng nhân dân - như một cấp chính quyền. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cũng đánh giá, để phục vụ nhân dân nhanh nhất, Nghị định nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu đối với chứng thực bản sao các giấy tờ, văn bản, chữ ký… Đây là sáng kiến đáng ghi nhận của Hà Nội.

Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị: Tăng tính chủ động, hiện đại hóa nền hành chính
Tổ chức mô hình chính quyền đô thị sẽ “giải phóng” các nguồn lực, phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của các phường.

Bên cạnh đó, tổ chức mô hình chính quyền đô thị cũng đã tính đến giải pháp thay thế để bảo đảm quyền làm chủ của người dân khi không tổ chức Hội đồng nhân dân phường; nâng cao được tính năng động, chủ động của địa phương. Đặc biệt, với việc phân cấp cho địa phương cũng làm tăng thêm tính chủ động, sáng tạo của cấp cơ sở; tăng trách nhiệm, tránh việc đẩy, xin ý kiến khiến mọi việc chậm chạp, không giải quyết thỏa đáng. Việc thực hiện theo mô hình mới không chỉ phát huy được tính năng động của các cán bộ công chức mà hơn nữa còn nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính cấp phường.

Chia sẻ về điều này, ông Võ Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quán Thánh (quận Ba Đình) bày tỏ, mặc dù không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp phường tại 12 quận của Hà Nội và thị xã Sơn Tây nhưng quyền dân chủ và giám sát của nhân dân vẫn được bảo đảm, tăng cường hơn bằng hình thức trực tiếp của nhân dân hoặc gián tiếp qua các tổ chức, đoàn thể khác ở địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và trực tiếp người dân sẽ thực hiện giám sát. Hội đồng nhân dân quận sẽ giám sát Ủy ban nhân dân phường trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận giao cho các phường thông qua hoạt động giám sát của các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận.

“Hằng năm ít nhất có 2 lần Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân về những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của công dân ở phường mình trước kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân quận, thị xã. Tuy nhiên trên thực tế, không chỉ tại hội nghị tiếp xúc cử tri, lãnh đạo địa phương mới tiếp nhận kiến nghị của người dân. Mà theo nhiều quy định của pháp luật về tiếp công dân, Chủ tịch phường, cán bộ công chức vẫn tiếp nhận giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân hàng ngày. Khi triển khai mô hình chính quyền mới, phường cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt giải quyết phản ánh, kiến nghị của nhân dân”, ông Võ Hồng Vinh chia sẻ.

Theo đánh giá một số lãnh đạo phường khác, mô hình chính quyền đô thị được triển khai tại cấp phường được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều đột phá với mục đích nhằm hướng tới phục vụ nhân dân tốt hơn. Việc chuyển đổi công chức xã phường thành công chức hành chính thuộc chỉ tiêu biên chế của Ủy ban Nhân dân quận đã tạo một sự bình đẳng, không phân biệt giữa các cấp công chức như trước đây, tạo điều kiện cho công chức phường được yên tâm công tác. Ngoài ra, việc này cũng đòi hỏi cán bộ công chức phải tự nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng ứng xử để có thể đáp ứng với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ được giao.

“Cơ quan Ủy ban nhân dân phường là cấp thực thi công vụ, cung ứng dịch vụ công cho nhân dân, tổ chức mô hình chính quyền đô thị sẽ “giải phóng” các nguồn lực, phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của các phường. Ủy ban nhân dân phường phải xác định việc phải thay đổi được cách nhìn của người dân khi tới cơ quan công quyền giải quyết thủ tục hành chính, không còn là một cơ quan hành chính nặng nề với thủ tục rườm rà mà thực sự là nơi phục vụ và đáp ứng sự hài lòng của công dân. Do đó cán bộ công chức sẽ có sự thay đổi về chuyên môn của mình, đặc biệt là thái độ phục phục vụ người dân”, bà Phùng Phương Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) khẳng định.

Kỳ 2: Mọi điều kiện sẵn sàng để vận hành thông suốt

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Nắm thế chủ động, không để mất thời cơ khống chế dịch

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Nắm thế chủ động, không để mất thời cơ khống chế dịch

(LĐTĐ) Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, sở dĩ Thành phố duy trì được hiệu quả phòng, chống dịch như hiện nay là luôn bình tĩnh, dự ...
Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động để có phương án hỗ trợ

Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động để có phương án hỗ trợ

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, Liên đoàn Lao ...
Ngày 4/8: Hà Nội xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

Ngày 4/8: Hà Nội xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 4/8, Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong ngày 4/8, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử ...
“Gian hàng lưu động 0 đồng” - Kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19

“Gian hàng lưu động 0 đồng” - Kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, chiều 4/8/2021, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ...
Gần 3.000 y, bác sĩ bệnh viện Trung ương tăng cường vào Nam chống dịch: Mệnh lệnh của trái tim

Gần 3.000 y, bác sĩ bệnh viện Trung ương tăng cường vào Nam chống dịch: Mệnh lệnh của trái tim

(LĐTĐ) Ngày 4/8, tại buổi gặp mặt cán bộ y tế các bệnh viện Trung ương tăng cường các tỉnh, thành phố phía Nam phòng, chống dịch, Chủ tịch Quốc hội ...
Quận Ba Đình: Triển khai các điểm bán hàng lưu động, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân

Quận Ba Đình: Triển khai các điểm bán hàng lưu động, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã triển khai các điểm bán hàng lưu động nhằm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân đảm bảo đầy đủ, ...
Công đoàn Thủ đô tiếp sức y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

Công đoàn Thủ đô tiếp sức y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Chiều 4/8, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã đến thăm, động viên cán bộ, y, bác sĩ, nhân ...

Tin khác

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ tới 24 hộ nghèo huyện Ba Vì

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ tới 24 hộ nghèo huyện Ba Vì

(LĐTĐ) Chiều 4/8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm, trao hỗ trợ tới 24 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số xã Yên Bài (huyện Ba Vì), mỗi phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 1 triệu đồng.
Đồng lòng cùng Thủ đô phòng, chống dịch

Đồng lòng cùng Thủ đô phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Không còn những khu phố nhộn nhịp ánh đèn hay dòng người chạy xe hối hả, những ngày này, người dân tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, đang nỗ lực, đồng lòng cùng Thủ đô phòng, chống đại dịch.
Góp sức trẻ, quyết tâm giữ vững "vùng xanh" không Covid-19

Góp sức trẻ, quyết tâm giữ vững "vùng xanh" không Covid-19

(LĐTĐ) Việc thành lập các chốt bảo vệ vùng không có dịch, hay gọi là "vùng xanh" nhằm chống lây nhiễm Covid-19 từ bên ngoài vào các khu dân cư, tổ dân phố, tòa chung cư… là một cách làm hay, mang lại hiệu quả rõ rệt mà quận Hoàng Mai đang áp dụng. Cùng với cả hệ thống chính trị và các đoàn thể khác, tuổi trẻ trong quận luôn xung kích, quyết tâm bảo vệ, giữ vững "vùng xanh" không Covid-19.
Phát huy hiệu quả của mạng xã hội trong tuyên truyền phòng, chống dịch

Phát huy hiệu quả của mạng xã hội trong tuyên truyền phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bên cạnh việc tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, các lực lượng phòng, chống dịch đã tận dụng thế mạnh của mạng xã hội qua các nhóm zalo, viber... để tuyên truyền chống dịch; từ đó thông tin được truyền tải nhanh, kịp thời tới người dân, huy động được sức mạnh tham gia chống dịch của cả cộng đồng.
Kỳ cuối:  Để người dân phố cổ vun đắp cho di sản trường tồn

Kỳ cuối: Để người dân phố cổ vun đắp cho di sản trường tồn

(LĐTĐ) Để phát huy giá trị di sản của phố cổ, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra, chẳng hạn: Khai thác hiệu quả giá trị kiến trúc như là một sản phẩm du lịch đặc thù có tính cạnh tranh cao; tổ chức trình diễn nghề thủ công đặc trưng tại các phố “Hàng”; số hóa các di sản và sử dụng công nghệ để gia tăng trải nghiệm cho các du khách… Trong đó, các chuyên gia thừa nhận, việc đề cao giá trị văn hóa, con người phố cổ là một trong những yếu tố cốt lõi.
EVN Hà Nội nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng dịch, vừa thi công

EVN Hà Nội nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng dịch, vừa thi công

(LĐTĐ) Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) cũng như các nhà thầu đang nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng, chống dịch, vừa thi công. Tuy nhiên, với hàng loạt khó khăn hiện hữu, hầu hết các dự án đang và sắp triển khai đều có nguy cơ chậm tiến độ, nhất là trong bối cảnh Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Ghi nhận hiệu quả ban đầu

Ghi nhận hiệu quả ban đầu

(LĐTĐ) Sau hơn 1 tháng thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch các phường trực tiếp ký chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã cho thấy cách làm này đang giúp giảm thời gian chờ đợi cho người dân.
Thực hiện giãn cách xã hội Thành phố: Xử phạt nghiêm để tận dụng “thời gian vàng”

Thực hiện giãn cách xã hội Thành phố: Xử phạt nghiêm để tận dụng “thời gian vàng”

(LĐTĐ) Sau hơn 10 ngày thực hiện giãn cách xã hội, đa số các địa phương và người dân Thủ đô đều nghiêm chỉnh chấp hành tốt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn còn không ít vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19. Để Hà Nội sớm trở lại cuộc sống “bình thường mới”, hơn lúc nào hết, thời điểm này, các lực lượng chức năng cần siết chặt kỷ luật, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, tận dụng tối đa “thời gian vàng” để đẩy lùi dịch bệnh.
Để Thủ đô sớm trở lại cuộc sống bình thường

Để Thủ đô sớm trở lại cuộc sống bình thường

(LĐTĐ) Nhìn một cách tổng thể, đến thời điểm hiện tại, cả Thủ đô đã và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội một cách nghiêm túc. Điều này có ý nghĩa quan trọng để Thủ đô sớm kiểm soát dịch bệnh.
Những “shipper áo xanh” đi chợ giúp dân mùa dịch

Những “shipper áo xanh” đi chợ giúp dân mùa dịch

(LĐTĐ) Mô hình "shipper áo xanh" đi chợ giúp dân để hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu đến các hộ cách ly của Đoàn Thanh niên phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) triển khai trong những ngày qua thực sự là một mô hình hay, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh.
Xem thêm
Phiên bản di động