M
22/03/2021 15:56

Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về quản lý thuế

(LĐTĐ) Ngày 22/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức hội thảo Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về quản lý thuế. Hoạt động này nhằm bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp…

Đề xuất về quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử Hà Nội tăng cường quản lý thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá Cái “cẩm nang” quản lý thuế đây rồi…

Theo đó, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Ông Lưu Đức Huy – Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế), cho biết, nội dung cơ bản của Dự thảo gồm 11 chương, 98 điều đang được lấy ý kiến rộng rãi. Đáng chú ý, Dự thảo này bổ sung quy định về nộp thuế bằng ngoại tệ; cách phân loại và phương pháp tính thuế với cá nhân, hộ kinh doanh; thu thập thông tin người nộp thuế; quản lý thuế với hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số; sửa đổi quy định về tính thuế, hồ sơ, trình tự, thủ tục hoàn thuế và các mẫu biểu kèm theo… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng tới hoạt động liên quan đến thuế của các doanh nghiệp trong tất cả các ngành nghề sản xuất, đầu tư kinh doanh.

Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về quản lý thuế
Toàn cảnh hội thảo Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định về quản lý thuế. Ảnh: Đinh Luyện

Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế, Phòng công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), nhận định, thuế luôn là vấn đề được quan tâm, với thông tư hướng dẫn đóng vai trò quan trọng với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Nội dung Dự thảo lần này rất đồ sộ với nhiều chế định khác nhau. Chính vì vậy, hội thảo được mở ra tạo cơ hội để các doanh nghiệp đề xuất ý kiến, tham gia góp ý cho Dự thảo.

Tại hội thảo, bà Lê Thị Duyên Hải – Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế), đã trình bày nhiều điểm đáng chú ý của Dự thảo. Ví dụ, Điều 16 về khai thuế, tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế có ghi: Trường hợp người nộp thuế có địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế đối với địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế quản lý khoản thu nơi có địa điểm kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Đối với người nộp thuế thuộc trường hợp khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế của địa điểm kinh doanh quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế và nộp cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính; đồng thời, nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo số tiền thuế được phân bổ cho từng tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22 Thông tư này…

Quanh Điều 16 về khai thuế, tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế, nhiều ý kiến cũng bày tỏ cơ quan soạn thảo nên cân nhắc và làm rõ hơn yếu tố “đơn vị phụ thuộc” trong các quy định tại điều khoản này.

Đinh Luyện

Nguồn :