M
05/11/2020 11:18

Phong trào thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2015-2020:

Góp phần phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam

(LĐTĐ) Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của những người làm báo cả nước, đang phát triển lớn mạnh với vị trí, vai trò ngày càng được khẳng định và tôn vinh. Những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020, công tác xây dựng và phát động các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cấp Hội có bước chuyển biến tích cực, đưa phong trào thi đua yêu nước của Hội lên tầm cao mới.

Xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, trung thực và nhân văn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Báo chí góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam Nguyện xứng đáng là tờ báo tin cậy của người lao động

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Vừa qua, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025. Nhà báo Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam là sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người làm báo trong cả nước.

Đại hội cũng đã tổng kết, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng của Hội trong 5 năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. Đồng thời, Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng trong việc động viên, cổ vũ đội ngũ người làm báo ra sức phấn đấu, thi đua, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Góp phần phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (thứ 4 trừ trái sang) trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2015-2020, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong giai đoạn này, các phong trào thi đua yêu nước của Hội tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XII) về chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Luật báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua đã phản ánh đầy đủ, rõ nét kết quả hoạt động của Hội trên các lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp Hội tăng cường công tác rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội, thông qua công tác đổi Thẻ hội viên và việc kết nạp hội viên mới hàng năm. Trước khi đổi Thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021 có 24.297 hội viên, sau khi đổi thẻ còn 19.203 hội viên, giảm hơn 5.000 trường hợp không đủ điều kiện.

Trong nhiệm kỳ đã thành lập 01 Liên Chi hội, 39 Chi hội trực thuộc Trung ương, sáp nhập 01 Liên Chi hội, 12 Chi hội trực thuộc Trung ương. Cùng với việc phát triển tổ chức Hội và hội viên, Hội đã tiến hành rà soát, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, giải thể những đơn vị hoạt động không hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Trung ương Hội quyết định giải thể 08 tổ chức Hội, khai trừ 09 trường hợp và xóa tên 1.364 hội viên.

Số người làm báo gia nhập Hội tăng nhanh, tính đến tháng 10/2020, Hội Nhà báo Việt Nam có 26.183 hội viên đang sinh hoạt tại 287 đơn vị cấp hội gồm 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội, 205 chi hội trực thuộc Trung ương. Trong nhiệm kỳ kết nạp 8.314 hội viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp gần 2000 hội viên, đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam cũng được Đảng đoàn và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đặc biệt quan tâm. Trung ương Hội đã có nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Hội tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức cho hội viên thi đua học tập và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước. Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn Hội, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chống “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nâng cao trình độ, nghiệp vụ người làm báo

Bên cạnh đó, Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ người làm báo là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt cả nhiệm kỳ, vì vậy luôn được Trung ương Hội và các cấp Hội quan tâm chỉ đạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp nhằm không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên, đáp ứng yêu cầu của nghề báo trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong đó, Giải Báo chí Quốc gia ngày càng có quy mô lớn, thu hút được nhiều tác phẩm báo chí tiêu biểu thuộc tất cả các loại hình báo chí tham gia, có sức lan tỏa sâu rộng, có tác dụng thiết thực động viên người làm báo thi đua sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm. Bên cạnh Giải Báo chí Quốc gia, Hội còn phối hợp và tham gia với các ban, bộ, ngành trung ương tổ chức thành công nhiều giải báo chí chuyên ngành và các giải báo chí liên ngành khác.

Trong 5 năm qua Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức gần 40 cuộc tọa đàm, hội thảo quốc gia, quốc tế, tăng gần gấp 2 lần so với nhiệm kỳ trước, 539 lớp học cho 15.394 học viên với nhiều loại hình đào tạo. Nhờ chú trọng đổi mới về nội dung, phương pháp giảng dạy nên chất lượng và hiệu quả của các lớp học ngày càng được nâng cao, khơi dậy tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu của người làm báo.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp, tổ chức nhiều đợt giám sát tại các Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc Trung ương Hội và một số Hội Nhà báo ở các địa phương, góp phần thắt chặt nề nếp, kỷ cương, nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội đã thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật các cấp, chủ động và kịp thời can thiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên - nhà báo, kiên quyết đấu tranh và lên án các hành vi sai trái cản trở các nhà báo hoạt động đúng pháp luật. Công tác kiểm tra của các cấp Hội có những chuyển biến tích cực, được coi trọng và đi vào chiều sâu. Tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra được củng cố, hoạt động chủ động hơn.

Công tác bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên, nhà báo được quan tâm và đạt kết quả cao. Xử lý nghiêm các trường hợp nhà báo, hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ Hội và Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội của tổ chức Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí là hoạt động thường xuyên, hiệu quả, tạo thành phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, thể hiện nét đẹp nhân văn của người làm báo Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Hội.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã tôn vinh 22 tập thể, 17 cá nhân là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam...

Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên, tổ chức các cấp Hội nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội ngũ những người làm báo trong giai đoạn 2020-2025; thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, trung thực và nhân văn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Phương Bùi

Nguồn :