M
23/07/2020 11:29

Giữ vững vai trò chủ lực trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng tại Thủ đô

(LĐTĐ) Mặc dù, đường sắt đô thị đang được đẩy mạnh triển khai, nhưng đòi hỏi nguồn vốn lớn và thời gian dài để triển khai các dự án. Vì vậy xe buýt vẫn là loại hình vận tải hành khách công cộng chủ lực của Thành phố từ nay đến năm 2030.

Góp phần xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại
Xe buýt ở Hà Nội hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo giãn cách

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Chủ trương của Thành phố từ nay đến 2025 và định hướng đến năm 2030 là phát triển đồng bộ, hiện đại và mở rộng quy mô hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; trong đó, sẽ tập trung ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng để từng bước hạn chế phương tiện giao thông cá nhân theo Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030”.

5008 dsc053211
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phó Bí thư Thành ủy đánh giá, với nhiệm vụ của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giữ vai trò chủ lực của Thành phố trong lĩnh vực giao thông công cộng, Tổng công ty vận tải Hà Nội đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như: Sản lượng các lĩnh vực chủ đạo của Tổng công ty bao gồm: vận tải hành hành công cộng bằng xe buýt, bến xe, điểm đỗ xe tiếp tục tăng trưởng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Đặc biệt, mạng lưới của xe buýt Thành phố ngày càng hoàn thiện tính kết nối và mở rộng. Đến thời điểm tháng 9/2017, Tổng công ty đã hoàn thành mục tiêu xóa vùng “trắng” xe buýt có trợ giá tại các huyện ngoại thành của Thủ đô sau mở rộng. Giai đoạn 2016 - 2019, đã mở mới 31 tuyến buýt và mở rộng 15 nhánh tuyến buýt, nâng tổng số tuyến vận hành của Tổng công ty lên 62 tuyến và 31 nhánh tuyến, chiếm gần 80% mạng lưới xe buýt trợ giá của Thành phố.

Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị, trong giai đoạn trước mắt, Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “kép”, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đời sống việc làm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Chủ động rà soát các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với chỉ tiêu đặt ra là tỉ lệ vận tải hành khách công cộng từ 30-35%, nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với Tổng công ty vẫn là giữ vai trò chủ lực của Thành phố trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án nhằm phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, bến xe và bãi đỗ xe công cộng. Đây là một nội dung mà Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Về hướng phát triển trong giai đoạn tới, Phó bí thư Thành ủy yêu cầu, Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác cổ phần hóa Tổng công ty đảm bảo chất lượng và tiến độ được phê duyệt. Việc này có ý nghĩa rất lớn đối với việc hoạch định chiến lược, định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Đồng thời tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sẽ tạo những cơ hội và thách thức cho Tổng công ty áp dụng mô hình quản trị minh bạch, phù hợp theo cơ chế, thông lệ thị trường và đón nhận những hỗ trợ tài chính, công nghệ, kinh nghiệm quản trị từ các nhà đầu tư bên ngoài.

2040 x
Xe buýt vẫn là loại hình vận tải hành khách công cộng chủ lực của Thành phố từ nay đến năm 2030.

"Tuy nhiên, trong thực tế nhiều doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa thiếu sự chi phối của Nhà nước đã xóa bỏ ngành nghề kinh doanh chính, sử dụng quỹ đất của doanh nghiệp cổ phần hóa để phát triển kinh doanh bất động sản có lợi nhuận cao hơn. Với lĩnh vực vận tải hành khách công cộng cũng như một số lĩnh vực dịch vụ công ích khác, chủ trương của Thành phố là vẫn phải đảm bảo có sự lãnh đạo, chi phối của Nhà nước.

Vì vậy, quá trình cổ phần hóa Tổng công ty cần phải giữ vững sự chi phối, điều hành của Nhà nước để đảm bảo vai trò chủ lực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội được Thành phố giao", ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Phương Linh

Nguồn :