M
07/07/2020 14:49

Giữ nguyên quy định thu các khoản phí, lệ phí

(LĐTĐ) Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông qua mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành Giáo dục Hà Nội
Nhiều kiến nghị sát sườn quyền lợi người dân

Tại kỳ họp, ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội đã thay mặt Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội trình bày Tờ trình Về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND.

Theo đó, UBND Thành phố đề xuất giữ nguyên quy định thu, chỉ thay đổi căn cứ pháp lý đối với 14 khoản phí và 4 khoản lệ phí hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 85/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

4221 dsc 1077
Ông Mai Sơn phát biểu tại kỳ họp.

Giữ nguyên 2 khoản phí và 2 khoản lệ phí hướng dẫn tại các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, Bộ Tài chính là: Lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống; Lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Với lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, ngày 28/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. Trong đó quy định từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại các Nghị quyết hiện hành của HĐND Thành phố về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Như vậy, từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, số tiền lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là: 12% X Giá tính lệ phí trước bạ theo quy định X 50%.

Từ ngày 1/1/2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Nghị quyết hiện hành của HĐND Thành phố. Do đó, UBND Thành phố không đề xuất điều chỉnh quy định tại Nghị quyết.

4109 dsc 1069
Quang cảnh kỳ họp kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.

Ngoài ra, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu theo quy định tại Thông tư số 85/2014/TT-BTC, bao gồm: Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lệ phí hộ tịch.

Trong đó, sẽ miễn lệ phí hộ tịch khi đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật; đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Đối với các công việc hộ tịch thực hiện tại UBND cấp xã: Đề xuất giữ nguyên mức thu đang thực hiện, chỉ xác định lại tên công việc hộ tịch đúng quy định. Đối với các công việc hộ tịch thực hiện tại UBND cấp huyện: Đề xuất bổ sung quy định thu lệ phí đối với công việc hộ tịch thực hiện tại UBND cấp huyện, gồm đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, đăng ký giám hộ; chấm dứt giám hộ. Sở Tư pháp đề xuất mức thu lệ phí hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện đối với việc đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn là 25.000 đồng, bằng 50% mức thu lệ phí đăng ký khai sinh, khai tử không đúng hạn.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố cũng đề xuất 2 khoản phí, lệ phí chưa ban hành quy định thu đó là: Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu và lệ phí cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân.

P.Ngân

Nguồn :