M
19/06/2020 15:19

Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội

(LĐTĐ) Từ ngày 18/6, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ được điều động đến nhận công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội, giữ chức Viện trưởng.

Xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu
Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội lần thứ IV
Chú trọng quản lý thông tin trên mạng trong tình hình mới
5412 84254450 266220587684365 4085995279961030656 n
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ được điều động công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội, giữ chức Viện trưởng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định số 2566/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, sinh ngày 28/6/1970, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội, giữ chức Viện trưởng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có chức năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Viện có vai trò tham mưu, giúp thành phố ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phương Bùi

Nguồn :