M
03/07/2020 12:29

Đồng chí Bùi Huyền Mai được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

(LĐTĐ) Với 137/137 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bỏ phiếu đồng ý, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII diễn ra sáng nay (3/7), đồng chí Bùi Huyền Mai - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố
Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Bí thư Đảng Đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố

Tại Hội nghị diễn ra sáng nay, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn báo cáo Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Trần Văn Thuật cho biết: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tiến hành từ ngày 24/9 - 26/9/2018 đã biểu quyết thống nhất số lượng uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 175 đồng chí, số lượng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch là 27 đồng chí.

dong chi bui huyen mai duoc bau vao ban chap hanh to ng lie n doa n lao do ng vie t nam kho a xii
Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng đồng chí Bùi Huyền Mai được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: B.D

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 161 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XII tiếp tục chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành bầu bổ sung sau.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã bầu 22/27 ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, 4/5 đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, 16/17 đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.

Tại Hội nghị lần thứ tư và lần thứ năm Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã đồng ý để 11 ủy viên Ban Chấp hành, 3 ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn thôi tham gia do chuyển công tác và đồng thời đã bầu bổ sung 16 ủy viên Ban Chấp hành, 2 ủy viên Đoàn Chủ tịch.

Như vậy, số lượng ủy viên Ban Chấp hành hiện nay là 166/175 đồng chí và ủy viên Đoàn Chủ tịch 20/27 đồng chí.

Thực hiện Đề án chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; căn cứ tình hình công tác cán bộ, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn thống nhất giới thiệu đồng chí Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, để Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Báo cáo Hội nghị về quy trình công tác nhân sự với đồng chí Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết: Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tiến hành thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự đối với đồng chí Bùi Huyền Mai.

dong chi bui huyen mai duoc bau vao ban chap hanh to ng lie n doa n lao do ng vie t nam kho a xii
Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành bỏ phiếu bầu đồng chí Bùi Huyền Mai - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: B.D

Cụ thể: Bước 1: Tập thể lãnh đạo Tổng Liên đoàn tiến hành thảo luận và đề xuất về cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu nhân sự. Trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về chủ trương kiện toàn nhân sự. Ban hành văn bản gửi Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội; đồng thời chỉ đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiến hành giới thiệu nhân sự theo quy định.

Bước 2: Xin ý kiến Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bằng phiếu kín. Kết quả phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự đối với đồng chí Bùi Huyền Mai, đạt 144/145 (99,3%) phiếu đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bước 3: Ngày 30/6/2020, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có công văn xin ý kiến giới thiệu của tập thể lãnh đạo mở rộng ở Tổng Liên đoàn. Kết quả phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự đối với đồng chí Bùi Huyền Mai, đạt 17/17 (100%) phiếu đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bước 4: Ngày 02/7/2020 Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm nhân sự. Kết quả phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự đối với đồng chí Bùi Huyền Mai đạt 34/34 (100%) phiếu đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bước 5: Sau khi xem xét thẩm định hồ sơ nhân sự của đồng chí Bùi Huyền Mai; căn cứ kết quả phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tại các bước trên và Công văn số 140/UBKT ngày 2/7/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn về việc thẩm định nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tập thể lãnh đạo Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết (bằng phiếu kín) danh sách nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn để trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bầu bổ sung. Kết quả phiếu biểu quyết đối với đồng chí Bùi Huyền Mai đạt tỉ lệ phiếu 6/6 (100%) đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

dong chi bui huyen mai duoc bau vao ban chap hanh to ng lie n doa n lao do ng vie t nam kho a xii
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn dự Hội nghị lần thứ 6 biểu quyết thông qua việc bầu đồng chí Bùi Huyền Mai vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

Từ kết quả trên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trình Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn xem xét bầu bổ sung đồng chí Bùi Huyền Mai vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Hội nghị, sau khi tiến hành bỏ phiếu, 137/137 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII đã bầu đồng chí Bùi Huyền Mai - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 về việc thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đối với 2 đồng chí chuyển công tác khác, gồm: Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân; đồng chí Ngô Thái Chân, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng.

Bảo Duy

Nguồn :