M
17/10/2017 21:06

Điều kiện được phép chào hàng cạnh tranh rút gọn

Nếu gói thầu có giá gói thầu 10 triệu đồng được phê duyệt hình thức chào hàng cạnh tranh thì khi thực hiện lựa chọn nhà thầu được phép thực hiện theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

dieu kien duoc phep chao hang canh tranh rut gon Giải quyết ra sao khi nhà thầu không thể tiếp tục hợp đồng?
dieu kien duoc phep chao hang canh tranh rut gon Doanh nghiệp Trung Quốc trúng thầu dự án đường ống Sông Đà 2
dieu kien duoc phep chao hang canh tranh rut gon
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Đỗ Xuân Trường - TP. Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi có gói thầu bảo hiểm công trình, giá trị tương đương 10 triệu đồng. Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh.

Tuy nhiên, khi đối chiếu Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điểm 2, Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, gói thầu nêu trên có thể áp dụng theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Vậy, để rút gọn thời gian lựa chọn nhà thầu, công ty tôi có thể áp dụng theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn có được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 2, Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 1, Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 1 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Theo đó, nếu gói thầu có giá gói thầu 10 triệu đồng được phê duyệt hình thức chào hàng cạnh tranh thì khi thực hiện lựa chọn nhà thầu được phép thực hiện theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Anh Ngọc/ baodautu.vn

Nguồn :