M
17:36 | 05/03/2020

Dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Điều kiện để thi nâng ngạch, xét nâng ngạch đối với công chức

(LĐTĐ) Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong đó quy định điều kiện để thi nâng ngạch, xét nâng ngạch đối với công chức.

dieu kien de thi nang ngach xet nang ngach doi voi cong chuc 5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ lương hưu
dieu kien de thi nang ngach xet nang ngach doi voi cong chuc Đề xuất giáo viên được trả lương, phụ cấp và miễn học phí khi nâng chuẩn
dieu kien de thi nang ngach xet nang ngach doi voi cong chuc Sẽ áp dụng quy định mới trong việc xét tuyển công chức, viên chức
dieu kien de thi nang ngach xet nang ngach doi voi cong chuc
Ảnh minh họa: Nguồn VOV

Theo Dự thảo, công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện: Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 Luật cán bộ, công chức; Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi. Trường hợp có bằng tốt nghiệp tại cơ sở giáo dục chuyên nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện chương trình đào tạo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học mà tương ứng với yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học quy định tại tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự nâng ngạch thì không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức quy định tại tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức; Phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì được xét nâng ngạch trong các trường hợp sau: Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận; Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

Đối với điều kiện đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ được quy định cụ thể như sau: Được khen thưởng từ Huân chương Lao động hạng Ba trở lên hoặc danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc (áp dụng đối với xét nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên); Đạt danh hiệu từ Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trở lên (áp dụng đối với xét nâng ngạch từ ngạch nhân viên lên cán sự hoặc tương đương; từ ngạch cán sự lên chuyên viên hoặc tương đương).

Quy trình đối với việc xét nâng ngạch công chức được thực hiện như sau: Căn cứ vào hồ sơ đăng ký dự xét nâng ngạch, Ban xét nâng ngạch công chức kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của công chức dự xét nâng ngạch theo quy định, báo cáo kết quả lên Hội đồng nâng ngạch. Sau khi nhận được báo cáo kết quả kiểm tra, Hội đồng nâng ngạch phải tổ chức họp để thống nhất về kết quả xét nâng ngạch và báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức nâng ngạch công chức về kết quả xét nâng ngạch, danh sách công chức trúng truyển kỳ xét nâng ngạch (nếu có);

Kết quả xét nâng ngạch được thông báo công khai tại cơ quan tổ chức nâng ngạch. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức nâng ngạch công chức có quyền hủy bỏ kết quả xét nâng ngạch, không công nhận việc xét nâng ngạch trong trường hợp phát hiện công chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét nâng ngạch.

Nếu được thông qua, Dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức sẽ được áp dụng trong năm 2020.

T.An

Nguồn :