M
14:05 | 13/12/2019

Từ tháng 7/2020:

Sẽ áp dụng quy định mới trong việc xét tuyển công chức, viên chức

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 1/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức có hiệu lực. Khi Luật có hiệu lực sẽ mở ra nhiều cơ hội để trở thành công chức cho những người đã có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.  

ap dung quy dinh moi trong viec xet tuyen cong chuc Quyền lợi của giáo viên và những điều cần biết khi tinh giản biên chế
ap dung quy dinh moi trong viec xet tuyen cong chuc Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4
ap dung quy dinh moi trong viec xet tuyen cong chuc Infographic: Từ 1/7/2020 lương cơ sở và mức đóng bảo hiểm tăng thế nào?
ap dung quy dinh moi trong viec xet tuyen cong chuc
Ảnh minh họa: PB

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức, phương thức tuyển dụng công chức sẽ được tiến hành theo hình thức thi và xét tuyển. Nội dung thi tuyển, xét tuyển công chức phải phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm trong từng ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực. Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng.

Việc tuyển dụng công chức sẽ được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 37: Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức có thể quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với các trường hợp sau: Viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Cán bộ, công chức cấp xã; Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức; Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý với người đang là Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong doanh nghiệp Nhà nước;…

Thực tế hiện nay, việc tuyển dụng đang được áp dụng theo Điều 37 Luật Cán bộ, công chức 2008, trong đó, chỉ nêu 1 trường hợp duy nhất được xét tuyển là người có phẩm chất, trình độ và năng lực, cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo...

Bên cạnh các quy định về tuyển dụng, Luật cũng quy định cụ thể các loại hợp đồng làm việc. Trong đó, hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng, áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01/7/2020...

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, áp dụng đối với trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020; người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, Luật quy định trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký kết tiếp hợp đồng làm việc với viên chức. Trường hợp không ký tiếp hợp đồng làm việc đối với viên chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải nêu rõ lý do bằng văn bản...

T.An

Nguồn :