M
16/03/2021 12:24

Diện mạo mới cho giáo dục Thủ đô

(LĐTĐ) Qua 16 năm triển khai, cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh; từ đó thay đổi diện mạo ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô.

Giáo dục Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu” Nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô

Thay đổi diện mạo

Thực hiện Chỉ thị số 40/2004/CT-TW ngày 15/6/2004 của Ban Chấp hành Trung ương về việc “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”, năm 2005, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phát động cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”.

Diện mạo mới cho giáo dục Thủ đô
Đến nay, cuộc vận động "Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch" đã có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Cuộc vận động nhằm mục tiêu xây dựng các trường học ngày càng đẹp hơn về khung cảnh, giao tiếp, ứng xử, lối sống gắn với những nét đẹp truyền thống của người Hà Nội đồng thời có chất lượng giáo dục cao. Cuộc vận động đã nhanh chóng lan tỏa ở khắp các trường học trên địa bàn Thủ đô, nhận được sự ủng hộ tích cực của mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh và duy trì bền vững trong suốt 16 năm qua.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam, cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các nhà trường.

Qua thực tế triển khai, có thể thấy cuộc vận động đã góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực. Đến nay, khung cảnh sư phạm, cơ sở vật chất các nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại; trang thiết bị và đồ dùng dạy học, điều kiện làm việc được trang bị và nâng cấp. Hầu hết các trường học đều có khuôn viên cây xanh, bóng mát, có cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp, môi trường giáo dục văn hoá lành mạnh. Nền nếp dạy, học trong các nhà trường ngày càng được nâng cao. Chất lượng giáo dục toàn diện được quan tâm, đẩy mạnh với sự tiến bộ kỷ cương trong quản lý, qua chất lượng giáo dục văn hóa, đạo đức học sinh các cấp học.

Đội ngũ nhà giáo đã có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục. Nhiều tấm gương tiêu biểu được hình thành với những cống hiến sáng tạo trong đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy, giáo dục học sinh; say sưa nghiên cứu, thiết kế xây dựng các phần mềm dạy học, soạn giáo án điện tử, mang lại hiệu quả cao trong các giờ dạy. Nhiều giáo viên đạt giải cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi thành phố, toàn quốc, bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đội ngũ nhà giáo đã phát huy tốt vai trò làm gương trước cộng đồng xã hội; có ý chí và nghị lực vươn lên, khắc phục những khó khăn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động mang tính xã hội; thể hiện tình thương, tấm lòng nhân ái, tấm gương nhân cách của bản thân để đào tạo, hình thành nhân cách cho học sinh.

“Thông qua cuộc vận động, các em học sinh cũng nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về trách nhiệm tương lai của bản thân đối với gia đình, Thủ đô và đất nước. Từ đó các em có nhiều cố gắng trong học tập và rèn luyện, tạo cho học sinh ý thức tư duy năng động, sáng tạo trong học tập. Trong các nhà trường, chất lượng đạo đức được giữ vững, chất lượng học tập văn hóa được nâng cao. Nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến và đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Nhiều em xứng đáng là con ngoan - trò giỏi, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện…” - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội thông tin.

Để nhà trường thực sự là môi trường văn hóa

Nhận thức rõ việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” là điều kiện quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi nhà trường, ngay từ khi khởi xướng, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, trường học cụ thể hóa nội dung của cuộc vận động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế.

Từ nhiều năm nay, Trường Trung học phổ thông Đa Phúc (huyện Sóc Sơn) đã triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường làm trọng tâm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”. Mục tiêu chính của Bộ quy tắc là xây dựng các giá trị văn hóa đạo đức cốt lõi làm chuẩn mực để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu và đạt được; tạo các hoạt động văn hóa, câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với tình hình chính trị, văn hóa, xã hội, điều kiện thực tế của địa phương để thu hút, giáo dục toàn diện đối với học sinh, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện…

Tại quận Hà Đông, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phạm Thị Lệ Hằng cho biết, cuộc vận động "Xây dựng Nhà trường văn hóa -Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch" đã làm cho diện mạo Giáo dục Hà Đông có những thay đổi tích cực. Hệ thống trường lớp được đầu tư, xây mới trong 5 năm (2015 - 2020) là 50 trường (26 trường công lập và 24 trường tư thục) với 72% trường đạt chuẩn Quốc gia. Trang thiết bị giảng dạy, trường lớp được hiện đại hóa, công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi đáp ứng việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngoài ra, các nhà trường đã chú trọng xây dựng nền nếp, lề lối làm việc, học tập khoa học, thiết thực, hiệu quả; thiết lập kỷ cương trong quản lý chế độ hội họp và ra vào lớp, thực chất trong đánh giá, trách nhiệm trong công tác bảo quản khai thác sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học. Các nhà trường cũng thường xuyên phổ biến, tuyên truyền giáo dục trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh trường, lớp học, trồng chăm sóc vườn hoa cây cảnh và đưa nội dung hoạt động này vào chấm điểm thi đua đánh giá hàng tuần của học sinh, từ đó đã có tác dụng tốt trong việc giáo dục ý thức, trách nhiệm của các em đối với cảnh quan môi trường của nhà trường…

Để tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam cho biết, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô sẽ cụ thể hóa, lượng hóa các nội dung, tiêu chí của cuộc vận động phù hợp với đối tượng và sát với tình hình thực tế; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục cho các nhà trường; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động giáo dục, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, nếp sống văn hóa cho học sinh; làm tốt tổ chức dạy lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống vào các môn học; tổ chức tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.../.

Phạm Thảo

Nguồn :