M
14/09/2020 13:53

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA trên địa bàn Thành phố

Mới đây Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các Sở, ngành, đơn vị tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu âu (EVFTA).

100% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định EVFTA
Thực thi EVFTA không thể thiếu kiến thức về phòng vệ thương mại

Theo đó Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu : Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến Hiệp định EVFTA cho cán bộ công chức và các đối tượng có thể chịu tác động như nông dân, ngư dân, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố thông qua phương tiện truyền thông của các cơ quan báo, đài Trung ương và Hà Nội, trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA.

Chú trọng tập huấn cho các cán bộ, công chức của Thành phố, doanh nghiệp về các quy định và cam kết của EVFTA theo từng chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể bảo đảm hiểu rõ, hiểu đúng, giúp việc thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả như: Đặc điểm thị trường các nước trong EVFTA; cơ hội và thách thức khi thực hiện Hiệp định EVFTA; Các cam kết chuyên sâu về đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, nông, lâm, ngư nghiệp, lao động, môi trường; các rào cản phi thuế quan, rào cản kỹ thuật trong Hiệp định EVFTA;...

Xây dựng các cuốn cẩm nang, phim tài liệu tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, thông tin thị trường (cẩm nang doanh nghiệp đối với một số nhóm ngành, hàng, lĩnh vực đến thông tin thị trường hoặc các cam kết trong Hiệp định EVFTA).

Phát hành bản tin “Hà Nội Hội nhập và Phát triển” định kỳ hàng tháng, Đặc san “Kinh tế-xã hội Thủ đô” định kỳ 02 tháng/01 số cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, nội dung về hội nhập quốc tế nói chung và Hiệp định EVFTA nói riêng đến tất cả cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân.

Xây dựng, phát hành Bản tin Thị trường các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và tiềm năng của Hà Nội hàng tháng nhằm đẩy mạnh cung cấp thông tin, dự báo về các thị trường xuất nhập khẩu, thị trường trong nước để doanh nghiệp trên địa bàn kịp thời nắm bắt thông tin, yêu cầu kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước trên thế giới nói chung và các nước EU nói riêng.

Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại - đầu tư tại các nước EU nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp các nước về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam, qua đó phát triển quan hệ thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực trọng điểm của thành phố Hà Nội; tận dụng công nghệ nguồn, công nghệ hiện đại nhằm tháo gỡ những nút thắt có thể gây cản trở một số ngành của Hà Nội trong việc tận dụng EVFTA; đồng thời tiếp tục củng cố vị thế của Thủ đô Hà Nội trên trường quốc tế.

Công tác xây dựng pháp luật, thể chế: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Hiệp định EVFTA.

Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực Chú trọng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các chính sách, chương trình hỗ trợ về vốn, đào tạo, tiếp cận thông tin, công nghệ và thị trường; ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm trọng điểm của Thành phố.

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành sản xuất. Tăng cường hỗ trợ khoa học - công nghệ và sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các doanh nghiệp nhằm tạo ra công nghệ sản xuất mới, thúc đẩy tạo ra những sản phẩm mới và hỗ trợ đưa sản phẩm mới ra thị trường trong nước và quốc tế.

Tập trung cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học - công nghệ, an toàn, thân thiện với môi trường.

Tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với doanh nghiệp nội địa, góp phần vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kỹ thuật - công nghệ, luật, tài chính...

Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo lại lao động khi doanh nghiệp có nhu cầu.

Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về các quan hệ lao động, tiêu chuẩn lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, cam kết, công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố và các tổ chức công đoàn đề xuất các chính sách, biện pháp cụ thể nhằm củng cố, nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn trên địa bàn Thành phố.

Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:Thực hiện các chính sách xã hội, bao gồm chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp; cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm... giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh. Đánh giá những tác động của Hiệp định EVFTA đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội... và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Hiệp định EVFTA trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục thúc đẩy thực thi đầy đủ các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định đa phương về môi trường, bảo tồn và bảo vệ động thực vật hoang dã Việt Nam đã tham gia. Thực hiện Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp chống lại các hành vi đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và thương mại động vật hoang dã bị khai thác trái phép.

T.Vũ

Nguồn :