M
15/05/2020 09:23

Đẩy mạnh nghiên cứu và cung cấp các sản phẩm công nghệ số

(LĐTĐ) Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm công nghệ số như: thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực…

day manh nghien cuu va cung cap cac san pham cong nghe so Chuyển đổi số: Doanh nghiệp Việt vẫn đang “dò đường”
day manh nghien cuu va cung cap cac san pham cong nghe so Công nghệ số đã thay đổi điện ảnh truyền thống

Bên cạnh đó, tuyên truyền rộng rãi và có hiệu quả các sản phẩm, giải pháp công nghệ số Make in Viet Nam, khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp và người dân sử dụng. Chỉ đạo cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về những kết quả, thành công trong phòng, chống dịch Covid-19, những giải pháp, chính sách phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, tạo khí thế mới thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo quyết liệt trình Chính phủ ban hành 13 văn bản quy định chi tiết các luật theo phân công đang nợ đọng trước khi diễn ra kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; 21 văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ 01/7/2020 trước ngày 15/5/2020 và tập trung xây dựng trình ban hành đúng tiến độ 21 văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1/1/2021; đồng thời trình 30 đề án nợ đọng trước ngày 10/5/2020 và chủ động xây dựng, bảo đảm trình đúng tiến độ 20 đề án theo Chương trình công tác tháng 5 năm 2020.

Về phương án điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án “Chủ trương khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước”, trong đó cập nhật, điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5/2020.

day manh nghien cuu va cung cap cac san pham cong nghe so
Ảnh minh họa (VOV)

Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Bộ, ngành tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 15/5/2020; trong đó lưu ý việc rà soát, thống nhất với Bộ Tài chính về các giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tài chính, ngân sách nhà nước nêu tại dự thảo Nghị quyết.

Về việc duy trì hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ truyền hình cáp tương tự sau ngày 31/12/2019, Chính phủ thống nhất: Tiếp tục duy trì dịch vụ truyền hình cáp tương tự từ thời điểm sau ngày 31/12/2019 cho đến khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành.

Về tình hình triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, bảo đảm hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền trước ngày 30/6/2020 và chỉ tiêu xử lý hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng (80% đối với cấp bộ; 60% đối với cấp tỉnh và 30% đối với cấp huyện).

Trong quý II năm 2020, các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; sẵn sàng cung cấp, kết nối, tích hợp dữ liệu để cung cấp thông tin về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các vấn đề phát sinh nổi cộm, dư luận quan tâm để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm ban hành mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính điện tử thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình để làm cơ sở cho việc cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử thống nhất trên toàn quốc (theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP), bảo đảm triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020.

P.V

Nguồn :