M
13/09/2020 12:22

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên

(LĐTĐ) Năm học 2020 - 2021, các đơn vị, nhà trường cần tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên trong học tập và rèn luyện; triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Tăng cường phối hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021
Chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu; các Đại học, Học viện, Trường Đại học cùng các Trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021.

Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị, nhà trường cần thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân, các nội dung về giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và văn hóa trong trường học; tăng cường chỉ đạo, quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, các trường tư thục, các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài; thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong học sinh, sinh viên.

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên
Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các nội dung về giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và văn hóa trong trường học. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, các đơn vị, nhà trường cần tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 (Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn/); sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn/) tới đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.

Các đơn vị, nhà trường cũng cần tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong học sinh, sinh viên; tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với học sinh, sinh viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc; chủ động phát hiện và phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến học sinh, sinh viên; không để học sinh, sinh viên bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống

Trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, các đơn vị, nhà trường triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia chuyên mục "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa” trên Hệ Tri thức Việt số hóa tại địa chỉ https://itrithuc.vn/; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo. Đồng thời tăng cường công tác tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh, sinh viên.

Các cơ sở giáo dục, đào tạo nghiên cứu lựa chọn, đưa vào sử dụng tài liệu giáo dục kỹ năng sống đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với học sinh, sinh viên theo quy định. Các nhà trường thành lập các câu lạc bộ sở thích, tài năng, câu lạc bộ tiếng Anh; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống và tạo môi trường tốt cho học sinh, sinh viên nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo bám sát nội dung văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021 để xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức hội nghị (trực tiếp/online) nhằm quán triệt, triển khai đến tất cả các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, viên chức, người học trong toàn Ngành thực hiện.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa phương để bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhà giáo, người học trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Đặc biệt, các đơn vị, nhà trường phải rà soát, quản lý chặt chẽ về nội dung, hình thức các trò chơi, hoạt động ngoại khóa của học sinh, sinh viên; không tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các trò chơi (trên môi trường mạng hoặc tương tác trực tiếp) có nội dung, hình thức bạo lực, phản cảm, không phù hợp với văn hóa dân tộc, chuẩn mực đạo đức xã hội.

Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Các cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025", hình thành đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong cơ sở đào tạo, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ này tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn; khuyến khích học sinh, sinh viên tham dự cuộc thi ‘‘Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp’’ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức .

Các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động đào tạo, thực hành và trải nghiệm đổi mới sáng tạo nhằm truyền thụ tinh thần và kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh; huy động nguồn lực của địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tạo môi trường hỗ trợ học sinh khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo dựa trên nền tảng tư duy tài chính (Finance thinking) và tư duy thiết kế (Design thinking); nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu Kỹ năng quản lý tài chính dành cho học sinh phổ thông và Kỹ năng định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

P.T

Nguồn :