M
14/02/2021 16:39

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

(LĐTĐ) Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tiếng Anh), chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, chứng chỉ tiếng Việt dùng cho người nước ngoài…

Nên rút gọn các quy định văn bằng, chứng chỉ Xử lý nghiêm các đơn vị “chạy đua” thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ Các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Theo danh sách được Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố, hiện có 16 đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tiếng Anh), gồm các trường: Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên, Đại học Cần Thơ, Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Vinh, Học viện An ninh nhân dân, Đại học Sài Gòn, Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Trà Vinh, Đại học Văn Lang, Đại học Quy Nhơn, Đại học Tây Nguyên.

Cùng đó, có 135 cơ sở giáo dục đại học và 46 Sở Giáo dục và Đào tạo có trung tâm sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; 5 đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ; 7 đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ như sau:

Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

T.P

Nguồn :