M
29/01/2020 13:20

Đảng bộ thành phố Hà Nội: Nhìn lại 16 kỳ Đại hội

(LĐTĐ) Kể từ Đại hội lần thứ I diễn ra từ ngày 21 đến 30/4/1959 đến nay, Đảng bộ Hà Nội đã trải qua 16 kỳ Đại hội. Và dự kiến, vào cuối tháng 10/2020 sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Nhân Xuân mới Canh Tý, chúng tôi xin điểm lại 16 kỳ Đại hội đã qua, để hân hoan chào đoán Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ  lần thứ XVII với niềm tin và hy vọng. 

dang bo thanh pho ha noi nhin lai 16 ky dai hoi Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI
dang bo thanh pho ha noi nhin lai 16 ky dai hoi Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI
dang bo thanh pho ha noi nhin lai 16 ky dai hoi Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội

Hội nghị toàn Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam) thành phố Hà Nội họp từ ngày 21 đến 30/4/1959 (Đại hội lần thứ I), tại Nhà hát lớn thành phố. Theo Chỉ thị của Trung ương, Hội nghị có ý nghĩa như Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đại hội có 236 đại biểu chính thức và 77 đại biểu dự thính đại diện cho trên 12.000 đảng viên Thủ đô tham dự. Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành mới của Đảng bộ gồm 31 đồng chí. Đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 1961-1963, họp từ ngày 25/1 - 2/2/1961, tại Nhà hát Lớn thành phố.Về dự Đại hội có 310 đại biểu thay mặt cho hơn 2 vạn đảng viên trong Đảng bộ.

dang bo thanh pho ha noi nhin lai 16 ky dai hoi
Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV (Nhiệm kỳ 2010-2015) là Đại hội sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 30 ủy viên chính thức, 10 ủy viên dự khuyết. Tháng 6/1961, đồng chí Nguyễn Lam được Bộ Chính trị điều về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 1963-1968 Từ ngày 1 đến ngày 8/7/1963, được tổ chức tại Nhà hát Lớn thành phố. Dự Đại hội có 240 đại biểu thay mặt cho 65.000 đảng viên. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới của Đảng bộ gồm 29 ủy viên chính thức, 6 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Lam được bầu lại làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ IV, diễn ra từ ngày 8/4 đến 13/4/1968, tại Câu Lạc bộ Lao động (nay là Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội). Với hơn 312 đại biểu thay mặt cho hơn 52.000 đảng viên về dự, Đảng hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 24 ủy viên chính thức, 7 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành bầu đồng chí Nguyễn Văn Trân làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 1 - 3/11/2015 tại Cung Văn hóa Việt Xô. Tham dự Đại hội có 495 đại biểu chính thức, thay mặt cho 390.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 74 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Nghị được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Thành ủy. Ngày 5/2/2016, Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị về giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 1971-1974 diễn ra từ 19-23/4/1971 đã diễn ra tại Câu lạc bộ Lao động (nay là Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội). Dự Đại hội có 430 đại biểu chính thức, 30 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 61.000 đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 21 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Trân được Ban Chấp hành bầu lại làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 1974-1977, diễn ra từ ngày 8- 12/4/1974 Đảng bộ thành phố Hà Nội đã họp tại Câu Lạc bộ Lao động (nay là Cung văn hóa thể thao thanh niên) gồm 516 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 64.000 đảng viên.Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới của Đảng bộ gồm 35 ủy viên chính thức và 16 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Trân được Trung ương điều đi nhận công tác mới, đồng chí Nguyễn Lam được Ban Chấp hành bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 1977-1980. Đại hội diễn ra hai vòng trong hai khoảng thời gian khác nhau. Vòng 1, Đại hội diễn ra từ ngày 12 đến 22/11/1976, tại Câu lạc bộ Lao động (nay là Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội). Vòng 2 của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII được tổ chức từ ngày 25/5 đến 2/6/1977. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 44 đồng chí, trong đó, có 43 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 1980-1983, được tiến hành từ ngày 5 đến 10/2/1980, tại Câu lạc bộ Lao động (nay là Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội) với sự tham dự của 691 đại biểu. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 49 ủy viên chính thức, 3 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Lương được bầu lại làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 1983 -1986, diễn ra hai vòng. Đại hội vòng 1 diễn ra từ ngày 11 -16/1/. Vòng 2 diễn ra từ ngày 11 - 16/6/1983, tại Hội trường Ba Đình. 622 đại biểu thay mặt cho hơn 130.000 đảng viên đã tham dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 51 ủy viên chính thức, 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Lương tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ X, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23/10/1986, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô. Tham dự Đại hội có 709 đại biểu. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 51 ủy viên chính thức, 14 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 1991-1996, được tổ chức 2 vòng. Vòng 1 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/4/1991; Vòng 2 từ ngày 16 đến ngày 19/11/1991. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 51 ủy viên. Đồng chí Phạm Thế Duyệt được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 1996 - 2000, diễn ra từ ngày 7-9/5/1996, Đại hội đã diễn ra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, với sự tham dự của 398 đại biểu đại diện cho 14 vạn đảng viên. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 51 ủy viên. Đồng chí Lê Xuân Tùng được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, diễn ra từ ngày 27 đế ngày 30/12/2000, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, với sự có mặt của 401 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 150.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII gồm 51 ủy viên. Tại Hội nghị thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23/12/2005. Dự Đại hội có 396 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 180.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV gồm 59 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Bí thư Thành ủy.Tháng 6/2006, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy lên Trung ương nhận công tác. Bộ Chính trị phân công đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV, diễn ra từ ngày 25-28/10/2010 đã khai mạc trọng thể. Dự Đại hội có 493 đại biểu chính thức, đại diện tiêu biểu cho gần 33 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV gồm 75 ủy viên; tại Hội nghị thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Nghị được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Nam Phong (TH)

Nguồn :