M
21/05/2021 19:31

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu

(LĐTĐ) Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc đảm bảo an toàn cho cử tri tại khu vực bỏ phiếu là một trong những nội dung được đặc biệt chú trọng.

P.T - L.H

Nguồn :