M
10/09/2020 18:31

Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường

Thành phố Hà Nội triển khai Tháng cao điểm về An toàn giao thông cho học sinh đến trường (tháng 9/2020). Theo đó vận động người dân, cha mẹ học sinh đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Đảm bảo an toàn giao thông

Cụ thể thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBATGTQG ngày 27/4/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”, phấn đấu đạt tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên phạm vi toàn quốc trên 80%, UBND Thành phố ban hành văn bản số 4171/UBND-ĐT ngày 31/8/2020 giao Sở Giao thông Vận tải (Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố) chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc triển khai Tháng cao điểm về an toàn giao thông cho học sinh đến trường (tháng 9/2020) và thực hiện Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trong Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021, cụ thể:

Triển khai Tháng cao điểm về An toàn giao thông cho học sinh đến trường (tháng 9/2020); vận động người dân, cha mẹ học sinh đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong trường học và trên địa bàn Thành phố. Xây dựng kế hoạch đưa các thông tin tuyên truyền về ý nghĩa và công tác triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm “Giữ trọn ước mơ”.

Tổ chức hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh bước vào lớp một trên địa bàn Thành phố vào ngày khai giảng để tạo tính lan tỏa cho sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm, đồng thời đảm bảo thực hiện các quy định về y tế và phòng chống dịch Covid 19.

Tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm theo chuyên đề về quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Đồng thời giám sát, kiểm tra quá trình triển khai, đánh giá kết quả thực hiện.

T.V

Nguồn :