M
13/05/2021 16:43

Đa số trường tư thục ở Hà Nội xét học bạ để tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 của các trường Trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, trường tư thục và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Hà Nội: Thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh năm học 2021 - 2022 Hà Nội: Sẽ thanh, kiểm tra việc xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Tạo thuận lợi tối đa cho học sinh trong thi, tuyển sinh

Theo đó, các trường Trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, trường tư thục áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh.

Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh căn cứ theo hai yếu tố: Điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông công lập năm học 2021 - 2022; kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở cấp Trung học cơ sở.

Hà Nội: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập tự chủ tài chính, tư thục năm học 2021 - 2022
Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2020 - 2021 ở Hà Nội.

Toàn Thành phố có 111 trường Trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, trường tư thục được phép tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022. Trong đó, có 6 trường chỉ sử dụng điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường công lập, 69 trường chỉ xét tuyển bằng học bạ, 36 trường áp dụng đồng thời cả hai phương thức là sử dụng điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường công lập và xét học bạ để tuyển sinh.

Đây là năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép các trường Trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trường tư thục được áp dụng đồng thời cả hai phương án để tuyển sinh. Học sinh căn cứ vào phương án tuyển sinh của từng trường để lựa chọn nguyện vọng dự tuyển phù hợp. Lưu ý, các trường Trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trường tư thục được phép tuyển sinh toàn Thành phố, không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Còn với 29 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố đều áp dụng phương thức tuyển sinh vào lớp 10 bằng xét học bạ ở cấp Trung học cơ sở.

Phương án tuyển sinh cụ thể của từng trường:

Hà Nội: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập tự chủ tài chính, tư thục năm học 2021 - 2022
Hà Nội: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập tự chủ tài chính, tư thục năm học 2021 - 2022
Hà Nội: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập tự chủ tài chính, tư thục năm học 2021 - 2022
Hà Nội: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập tự chủ tài chính, tư thục năm học 2021 - 2022

Năm học 2020 - 2021, dự kiến toàn Thành phố có 110.759 học sinh dự xét tốt nghiệp Trung học cơ sở.

Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở, dự kiến 62% số học sinh tuyển vào các trường Trung học phổ thông công lập, 22% số học sinh tuyển vào trường Trung học phổ thông ngoài công lập và trường Trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, 8% số học sinh tuyển vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và khoảng 8% số học sinh tham gia học nghề.

Như vậy, năm học 2021 - 2022, dự kiến các trường công lập tuyển 68.670 học sinh, các trường ngoài công lập và công lập tự chủ tài chính tuyển khoảng 24.370 học sinh, tuyển vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khoảng 8.860 học viên và tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khoảng 8.860 học sinh.

T.P

Nguồn :