M
10/09/2020 16:00

Cụm Thi đua số 6 Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội: Chú trọng nâng cao nhận thức cho người lao động

(LĐTĐ) Nhận thức được sự cần thiết của việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động trong thời kỳ mới, thời gian qua các đơn vị trong Cụm Thi đua số 6 Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân viên chức lao động. Tổ chức thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động
Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
Triển khai kế hoạch hoạt động và ký giao ước thi đua năm 2020

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020, Cụm Thi đua số 6 Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội (gọi tắt là Cụm thi đua) đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

1308 sk2

Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020 thuộc Cụm Thi đua số 6 Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội.

Theo đó, Cụm thi đua gồm 05 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với 312 Công đoàn cơ sở trực thuộc. Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, ngay từ đầu năm các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua đã phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua và chỉ đạo công đoàn cơ sở phát động trong công nhân viên chức lao động cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ của ngành, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội của từng ngành và Thành phố năm 2020.

Đáng chú ý, các đơn vị Công đoàn ngành cũng đẩy mạnh chỉ đạo cơ sở tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Chú trọng phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Công đoàn, Luật việc làm… Tuyên truyền về Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính Phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TT ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19… Tiếp tục tuyên truyền 02 bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thành phố Hà Nội và nơi công cộng của thành phố ban hành năm 2017.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng; Phòng chống các hành vi bạo lực; Phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội trong công nhân viên chức lao động; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với các nhiệm vụ chính trị… nhằm nâng cao nhận thức trong công nhân viên chức lao động. Hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại.

5347 6
Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho công nhân viên chức lao động.

Đáng chú ý, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua bằng nhiều hình thức khác nhau đảm tiếp tục đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chóng dịch Covid-19, các đơn vị tổ chức phát động hoặc triển khai văn bản phát động Tháng Công nhân, tập trung tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, chỉ đạo các cơ sở chủ động lựa chọn hình thức triển khai phù hợp để chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động;

Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Người tốt, việc tốt”... Tăng cường hoạt động đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của người lao động, giám sát thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động; kết hợp với tôn vinh, khen thưởng “Công nhân giỏi”, “Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020”; Thăm tặng quà, hỗ trợ các chế độ chính sách chăm lo cho công nhân lao động… từ đó chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong công nhân viên chức lao động.

Đ.Luyện

Nguồn :