M
13/09/2020 11:26

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm:

Công tác biểu dương, khen thưởng có trọng tâm, trọng điểm

(LĐTĐ) Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến của Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã có trọng tâm, trọng điểm, khích lệ tinh thần lao động sản xuất của công nhân, viên chức, lao động.

Tạo động lực từ phong trào thi đua yêu nước
Liên đoàn Lao động Nam Từ Liêm kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam
Quận Nam Từ Liêm: Biểu dương 48 Công nhân giỏi, 14 Sáng kiến sáng tạo

Cụ thể, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nội dung các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận phát động.

Nhằm cụ thể hoá các nội dung thi đua, Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo các đơn vị phát động thi đua tại đơn vị và tổ chức đăng ký thi đua bám sát thực tiễn. Phong trào thi đua, đăng ký và phấn đấu đơn vị, tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn đã được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền. Các đơn vị hàng năm đã xây dựng được chương trình thi đua, để ra được mục tiêu, biện pháp cụ thể, xây dựng được những tập thể cá nhân xuất sắc...

2613 img 0932
Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015-2020.

Các đơn vị sau đó đã thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại và kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến đã thúc đẩy công tác thi đua, khen thưởng ngày càng phát triển mạnh, có trọng tâm, trọng điểm.

Đặc biệt chú trọng khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, những cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu, giảng dạy... có ảnh hưởng tích cực đến phong trào thi đua của công nhân, viên chức, lao động.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, đoàn viên tích cực gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, phát huy tốt sức mạnh tập thể, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các hình thức suy tôn, biểu dương cũng được các cấp Công đoàn thực hiện đa dạng: Tổ chức 245 hội nghị, 56 cuộc tọa đàm, viết bài đưa tin 138 tin bài, gặp gỡ trao đổi trực tiếp các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Việc xây dựng những điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc để nêu gương và nhân rộng, điển hình tại các Công đoàn như: Công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận, Công đoàn Cơ quan Hành chính quận, Công đoàn Bảo hiểm xã hội, Công đoàn Chi cục thuế quận, Công đoàn phường Cầu Diễn, Công đoàn phường Trung Văn, Công đoàn trường mầm non Trung Văn, Công đoàn trường Tiểu học Nam Từ Liêm, Công đoàn Công ty Cổ phần Fecon, Công đoàn Công ty Cổ phần tập đoàn CEO, Công đoàn Khách sạn JW Marriott Hà Nội...

Qua đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động biểu dương, khen thưởng gắn với điều kiện thực tế của từng Công đoàn cơ sở đã tạo động lực thi đua chung và học hỏi lẫn nhau giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phương Bùi

Nguồn :